ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: OŚR.6220.05.2021Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: OŚR.6220.05.2021

Szczegóły informacji

OŚR.6220.05.2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Postanowienie o odmowie udzielenia żądanych przez stronę wyjaśnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 lipca 2019r. znak: OŚR.6220.04.2019, polegających na udzieleniu informacji, czy wskazany w decyzji środowiskowej parametr - moc pojedynczego urządzenia – inwertera w zakresie do 200kW, stanowi parametr nieistotny i tym samym zmiana tego parametru w projekcie budowlanym zamiennym – bez zmiany pozostałych parametrów przedsięwzięcia takich jak w szczególności łączna moc Inwestycji do 1 MW – tym samym nie wymaga zmiany Decyzji Środowiskowej w związku z planowana zmianą w zamierzeniu inwestycyjnym.

Znak sprawy: OŚR.6220.05.2021

Data wydania: 2021-11-02

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Wójt Gminy Lubrza

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Elektrownia PV 38 Sp. Z o. o, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lubrzy

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: OŚR.6220.05.2021, OŚR.6220.03.2019, OŚR.6220.04.2019, OŚR.6220.03.2019 , OŚR.6220.04.2019

« powrót do poprzedniej strony