ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyna”
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna-Zagaje”
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 09.05.2022r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku olcha czarna, z działki 356/3 obręb Lubrza
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 09.05.2022r zezwolenie na usuniecie 3 drzew gatunku robinia akacjowa, z działki 23/1 obręb Lubrza
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-05
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 20 obręb Bucze
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja przenoszącą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 kwietnia 2020r znak OŚR.6220.01.2019 wydaną przez Wójta Gminy Lubrza z inwestora: PV Lubrza Sp. z o.o., ul. W. Gombrowicza 6h/3, 60-641 Poznań na rzecz nowego inwestora: E-Sun PV2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 37/2, 02-672 Warszawa.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum zwrotów leasingowych” na terenie działki ewidencyjnej nr 8/11 obręb 0004 Mostki, gmina Lubrza, powiat świebodziński, województwo lubuskie
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 27.04.2022r zezwolenie na usuniecie 4 drzew gatunku dąb szypułkowy, topola osika, z działki 211/2 obręb Nowa Wioska
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 26.04.2022r zezwolenie na usuniecie 31drzewa gatunku wierzba, z działki 170/1 obręb Lubrza
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 26.04.2022r zezwolenie na usuniecie 6 drzew gatunku jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, olsza czarna, z działki 1/2 obręb Przełazy

Nawigacja między stronami listy informacji