ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 175 obręb Bucze w pasie drogi powiatowej 1238F.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-25
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 258/3 obręb Lubrza
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 186/3 obręb Staropole w pasie drogi powiatowej 1221F
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 45/1 obręb Boryszyn
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 drzewa z działki nr 406/20 obręb Lubrza
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-15
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzewa z działki nr 578 obręb Lubrza
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-15
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 15/14 obręb Lubrza
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-05
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa z działki nr 444/2 obręb Lubrza
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-29
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzew z działki nr 199 obręb Mostki
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na : „Budowie bazy transportowej: parkingu, warsztatu, magazynu, biura wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Mostki dz. 8/10 obręb 0004 w gminie Lubrza"

Nawigacja między stronami listy informacji