ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 101
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-04
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 15/14 obręb Lubrza
Lp: 102
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-03
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 400/13 obręb Lubrza
Lp: 103
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-07-14
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 51 obręb Staropole
Lp: 104
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-07-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 1/2 obręb Przełazy
Lp: 105
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-07-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Instalacji odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych „ Bucze PV” o mocy 4MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bucze na dz. ewid. nr 34/1 i 34/2, gm. Lubrza.
Lp: 106
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa z pasa drogi powiatowej nr 1220 F, działka nr 572 obręb Lubrza
Lp: 107
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew z pasa drogi powiatowej nr 1221, działka nr 185/3 obręb Staropole
Lp: 108
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-06-25
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 202/6 obręb Przełazy
Lp: 109
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-06-25
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 104 obręb Przełazy
Lp: 110
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew z działki 1 /2 obręb Przełazy

Nawigacja między stronami listy informacji