ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-29
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 313 drzew z działki 204/2 obręb Przełazy
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-28
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa gatunku olsza szara z działki 32/8 obręb Nowa Wioska
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-28
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa gatunku olsza szara z działki 32/8 obręb Nowa Wioska
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-21
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew z działki 232 obręb Mostki
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW składającej się z trzech instalacji do 3MW każda(3x1MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce nr 103/5 obr. Nowa Wioska, gmina Lubrza.
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-24
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 drzew gatunku olcha z działki 400/13 obręb Lubrza
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-24
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 drzew gatunku olcha z działki 400/13 obręb Lubrza
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-13
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 4 drzew gatunku olcha z działki 19/7 obręb Nowa Wioska
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-13
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 14 drzew gatunku sosna, jodła, świerk, modrzew, brzoza, żywotnik z działki 163/9 obręb Nowa Wioska
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-08
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa gatunku daglezja z działki 264/3 obręb Lubrza

Nawigacja między stronami listy informacji