ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 241
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-10-03
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Lp: 242
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-26
Zakres przedmiotowy
wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz pospolity nr dz. 161 położony w obrębie wsi Lubrza

Nawigacja między stronami listy informacji