ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-16
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 220 obręb Przełazy
Lp: 22
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-04
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 drzewa z działki nr 817 obręb Lubrza
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 02.08.2021r zezwolenie na usuniecie 2 drzew gatunku olcha, z działki 170/1 obręb Lubrza
Lp: 24
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-30
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 drzew z działki nr 850 obręb Lubrza
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na „Budowie farmy fotowoltaicznej Bucze o łącznej mocy do 55MW na działkach ewidencyjnych nr 149,152/1,154 i 159, obręb Bucze, gmina Lubrza, powiat świebodziński, woj. lubuskie” na działce nr 149,152/1, 154, 159 obręb 02 Bucze, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-26
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 10 drzew z działki nr 607/58, 607/70, 607/71 obręb Lubrza
Lp: 27
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-26
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 27 drzew z działki nr 355 obręb Lubrza
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-23
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 353 obręb Lubrza
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na : „ „Budowie farmy fotowoltaicznej Mostki 1 o mocy do 21MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 544 w obrębie Mostki, gmina Lubrza” na działce 544 obręb 04 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza.
Lp: 30
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na „Budowa farmy fotowoltaicznej Mostki 2 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 6/11 w obrębie Mostki, gmina Lubrza” na działce 6/11 obręb 04 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza

Nawigacja między stronami listy informacji