ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Instalacji odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych „ Bucze PV” o mocy 4MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bucze na dz. ewid. nr 34/1 i 34/2, gm. Lubrza.
Lp: 32
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-07
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 20 obręb Bucze
Lp: 33
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 226/4 obręb Nowa Wioska
Lp: 34
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 446 obręb Mostki
Lp: 35
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-04
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 1/1 obręb Bucze
Lp: 36
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 282 obręb Nowa Wioska
Lp: 37
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-31
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 195/4 obręb Przełazy
Lp: 38
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-24
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 825 obręb Lubrza
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-21
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 349/3 obręb Lubrza
Lp: 40
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja nie zezwalająca na usuniecie 6 drzew gatunku olsza czarna z działki 1 / 2 obręb Przełazy

Nawigacja między stronami listy informacji