ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-19
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 197 obręb Boryszyn
Lp: 32
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-19
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 drzew z działki nr 232/17, 232/18, 232/19, 232/20, 232/21 obręb Nowa Wioska
Lp: 33
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 12.07.2021r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku Jesion oraz 2 drzew gatunku klon, z działki 174 obręb Bucze z pasa drogi powiatowej nr 1237 F
Lp: 34
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie bazy transportowej o instalację do dystrybucji i magazynowania paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Mostki dz. 8/10 obręb 0004 w gminie Lubrza”
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 25.06.2021r zezwolenie na usuniecie 4 drzew gatunku sosna zwyczajna, z działki 419/7 obręb Lubrza
Lp: 36
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-22
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 44/1, 43/4 obręb Bucze
Lp: 37
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 170/1 obręb Lubrza
Lp: 38
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-04
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 140 drzew z działki nr 163/2, 161/2 obręb Przełazy
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-02
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 212 obręb Lubrza
Lp: 40
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 419/7 obręb Lubrza

Nawigacja między stronami listy informacji