ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 391
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-10-09
Zakres przedmiotowy
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. świerk pospolity
Lp: 392
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-10-08
Zakres przedmiotowy
wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gat. buk,klon jawor, oraz 6m kw. krzewów jałowiec chiński
Lp: 393
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-10-07
Zakres przedmiotowy
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. sosna zwyczajna
Lp: 394
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-10-03
Zakres przedmiotowy
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Lp: 395
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-10-03
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Lp: 396
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-26
Zakres przedmiotowy
wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz pospolity nr dz. 161 położony w obrębie wsi Lubrza

Nawigacja między stronami listy informacji