ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „„Budowie farmy fotowoltaicznej Mostki 1 o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 544 w obręb Mostki, gmina Lubrza” działka 544 obręb 04 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza.
Lp: 42
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej Mostki 2 o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 6/11 w obrębie Mostki, gmina Lubrza” na działce 6/11 obręb 04 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza
Lp: 43
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-17
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 6 drzew z działki nr 36 obręb Lubrza
Lp: 44
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej Bucze o łącznej mocy do 55 MW na działkach ewidencyjnych nr 149, 152/1, 154 i 159, obręb Bucze, gmina Lubrza, powiat świebodziński, woj. lubuskie” działki nr 149,152/1, 154, 159 obręb 02 Bucze, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-14
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 17 drzew z działki nr 164/1 obręb Zagaje
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 30.04.2021r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku dąb szypułkowy oraz 2 drzew gatunku dąb czerwony, z działki 175 obręb Bucze z pasa drogi powiatowej nr 1238 F
Lp: 47
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 174 obręb Bucze w pasie drogi powiatowej 1237F
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-19
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 19.04.2021r zezwolenie na usuniecie 3 drzew gatunku lipa drobnolistna, z działki 186/3 obręb Staropole, z pasa drogi powiatowej nr 1221 F
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-31
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 31.03.2021r zezwolenie na usuniecie: 1 drzewa gatunku dąb szypułkowy, 5 drzew gatunku grusza, 6 drzew gatunku dąb bezszypułkowy, 4 drzew gatunku czeremcha z działki 233/1v obręb Nowa Wioska (droga publiczna)
Lp: 50
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-25
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 21 drzew z działki nr 51/5, 51/14 obręb Nowa Wioska

Nawigacja między stronami listy informacji