ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 28.07.2022r zezwolenie na usuniecie 37 drzew gatunku olcha, brzoza, z działki 1/2 obręb Lubrza
Lp: 42
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 21.07.2022r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku świerk, z działki 14/1 obręb Lubrza
Lp: 43
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-21
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 169/2, 169/3 obręb Nowa Wioska
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyna”
Lp: 45
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na: „Budowa Centrum zwrotów leasingowych”, działka 8/11 obręb 0004 Mostki
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 30.06.2022r zezwolenie na usuniecie 21 drzew gatunku sosna pospolita, olsza czarna, brzoza brodawkowata, z działki 280 obręb Przełazy
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 29.06.2022r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata, z działki 230 obręb Lubrza
Lp: 48
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-23
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 37szt. drzew z działki nr 1/2 obręb Przełazy
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 14.06.2022r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku sosna pospolita, z działki 220 obręb Nowa Wioska
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 14.06.2022r zezwolenie na usuniecie 4 drzew gatunku topola kanadyjska, z działki 232/3 i 232/2 obręb Mostki

Nawigacja między stronami listy informacji