ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja przenosząca decyzji nr OŚR.6220.02.2019 z dnia 11.06.2019r.o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej „ Lubrza II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 554/4 o mocy do 1MW (obręb Lubrza) w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza na inny podmiot: PV Lubrza Sp. z o.o., ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań
Lp: 62
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie przeniesienia decyzji nr OŚR.6220.01.2019 z dnia 11.06.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej „ Lubrza I ” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 554/4 o mocy do 1MW (obręb Lubrza) w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza na inny podmiot: PV Lubrza Sp. z o.o., ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań
Lp: 63
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie przeniesienia decyzji nr OŚR.6220.02.2019 z dnia 11.06.2019r.o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej „ Lubrza II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 554/4 o mocy do 1MW (obręb Lubrza) w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza na inny podmiot: PV Lubrza Sp. z o.o., ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań
Lp: 64
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie Elektrowni Słonecznej „Lubrza III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 554/4 o mocy do 20MW (obręb Lubrza) w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza.
Lp: 65
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa z działki 254 obręb Nowa Wioska
Lp: 66
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z działki nr 185/3 obręb Staropole , droga powiatowa nr 1221F.
Lp: 67
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-06
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 12 drzew z działki nr 340/2 obręb Mostki
Lp: 68
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-02
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 8 drzew z działki nr 194 i 2 drzewa z działki nr 195/7obręb Boryszyn
Lp: 69
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-28
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 7 drzew z działki nr 202/4 obręb Boryszyn
Lp: 70
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki nr 254 obręb Nowa Wioska

Nawigacja między stronami listy informacji