ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 drzewa z działki nr 406/20 obręb Lubrza
Lp: 62
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-15
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzewa z działki nr 578 obręb Lubrza
Lp: 63
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-15
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 15/14 obręb Lubrza
Lp: 64
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 186/3 obręb Staropole w pasie drogi powiatowej 1221F
Lp: 65
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-05
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa z działki nr 444/2 obręb Lubrza
Lp: 66
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-29
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzew z działki nr 199 obręb Mostki
Lp: 67
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na : „Budowie bazy transportowej: parkingu, warsztatu, magazynu, biura wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Mostki dz. 8/10 obręb 0004 w gminie Lubrza"
Lp: 68
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-11
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa z działki nr 258/3 obręb Lubrza
Lp: 69
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 11.01.2021r zezwolenie na usuniecie 4 drzew gatunku brzoza brodawkowata oraz 17 drzew gatunku olsza czarna, umorzenie postępowania w sprawie usunięcia 4 drzew gatunku olsza czarna oraz odmowa udzielenia zezwolenia na usuniecie 2 drzew gatunku olsza czarna z działki 1 /2 obręb Przełazy
Lp: 70
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 236/2 obręb Przełazy w pasie drogi powiatowej 1223F

Nawigacja między stronami listy informacji