ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja przenoszącą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 kwietnia 2020r znak OŚR.6220.01.2019 wydaną przez Wójta Gminy Lubrza z inwestora: PV Lubrza Sp. z o.o., ul. W. Gombrowicza 6h/3, 60-641 Poznań na rzecz nowego inwestora: E-Sun PV2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 37/2, 02-672 Warszawa.
Lp: 62
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum zwrotów leasingowych” na terenie działki ewidencyjnej nr 8/11 obręb 0004 Mostki, gmina Lubrza, powiat świebodziński, województwo lubuskie
Lp: 63
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „Budowa Centrum zwrotów leasingowych”, działka 8/11 obręb 0004 Mostki
Lp: 64
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 27.04.2022r zezwolenie na usuniecie 4 drzew gatunku dąb szypułkowy, topola osika, z działki 211/2 obręb Nowa Wioska
Lp: 65
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 26.04.2022r zezwolenie na usuniecie 31drzewa gatunku wierzba, z działki 170/1 obręb Lubrza
Lp: 66
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 26.04.2022r zezwolenie na usuniecie 6 drzew gatunku jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, olsza czarna, z działki 1/2 obręb Przełazy
Lp: 67
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 20.04.2022r zezwolenie na usuniecie 2 drzew gatunku lipa drobnolistna, z działki 265/2 obręb Mostki
Lp: 68
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-13
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 8 drzew z działki nr 19/38, 19/39 obręb Nowa Wioska
Lp: 69
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 12.04.2022r zezwolenie na usuniecie 7 drzew gatunku robinia akacjowa, z działki 16/8 obręb Nowa Wioska
Lp: 70
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-12
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 220 obręb Nowa Wioska

Nawigacja między stronami listy informacji