ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-29
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 6 drzew z działki nr 1/2 obręb Przełazy
Lp: 72
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-24
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 170/1 obręb Lubrza
Lp: 73
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-23
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 5 drzew z działki nr 265/2 obręb Mostki
Lp: 74
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-21
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 7 drzew z działki nr 16/8 obręb Nowa Wioska
Lp: 75
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-18
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 4 drzew z działki nr 232/3 i 232/2 obręb Mostki
Lp: 76
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowie Elektrowni Słonecznej „Lubrza I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 554/4 o mocy do 1MW (obręb Lubrza) w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza.
Lp: 77
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-08
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 356/3 obręb Lubrza, droga powiatowa publiczna 1239F
Lp: 78
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna-Zagaje”
Lp: 79
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-24
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 drzew z działki nr 23/1 obręb Lubrza
Lp: 80
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-31
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 4 drzew z działki nr 211/2 obręb Nowa Wioska

Nawigacja między stronami listy informacji