ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Inwestycja polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 4MW” na działce 549/3 obręb 04 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza.
Lp: 72
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 drzew z działki nr 304 obrębie Przełazy, 8 drzew z działki nr 225/1 obręb Przełazy, 5 drzew z działki nr 305 obręb Przełazy oraz 5 drzew z działki nr 236/2 obręb Przełazy w pasie drogi powiatowej nr 1223F Mostki -Przełazy i odcinka drogi powiatowej nr 1233F
Lp: 73
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 drzew z działki nr 130 obręb Bucze , 1 drzewo z działki 431/2 obręb Mostki, 3 drzewa z działki 524 obręb Mostki, 1 drzewo z działki 432/1 obręb Mostki, 7 drzew z działki 432/2 obręb Mostki, 1 drzewo z działki 432/6 obręb Mostki, 2 drzew z działki 9 obręb Mostki
Lp: 74
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z działki nr 245 obręb Przełazy – droga powiatowa 1233F
Lp: 75
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 1/2 obręb Przełazy
Lp: 76
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bazy transportowej: parkingu, warsztatu, magazynu, biura wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Mostki dz. 8/10 obręb 0004 w gminie Lubrza”
Lp: 77
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa stacji paliw płynnych oraz gazowych, wraz z budynkami służącymi do obsługi kompleksu, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mostki dz. 8/9 obręb 0004 w gminie Lubrza”
Lp: 78
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 drzew z działki nr 226/4 obręb Nowa Wioska z dnia 28 października 2020r.
Lp: 79
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 446 obręb Mostki z dnia 28 października 2020r.
Lp: 80
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-23
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 85/6 obręb Przełazy

Nawigacja między stronami listy informacji