ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OŚR.6131.12.2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Decyzja z dnia 29.06.2022r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata, z działki 230 obręb Lubrza

Data wydania: 2022-06-29