ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OŚR.6131.11.2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Decyzja z dnia 30.06.2022r zezwolenie na usuniecie 21 drzew gatunku sosna pospolita, olsza czarna, brzoza brodawkowata, z działki 280 obręb Przełazy

Data wydania: 2022-06-30