Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OŚR.3131.8.2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Wójt Gminy Lubrza

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lubrzy

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: OŚR.6131.18.2022, OŚR.6131.17.2022, OŚR.6131.9.2022, OŚR.6131.8.2022, OŚR.6131.13.2021, PO.ZPU.1.560.,13.2021.AC, OŚR.6131.38.2020 , WR.7.6.560.14.2020.JAn, OŚR.6131.23.2020 , OŚR.6131.23.2020, PO.ZPU.1.550.22.2020.06, OŚR.6131.20.2020, WR.7.6.560.7.2020.JAn , OŚR.6131.13.2020 , OŚR.6131.12.2020, WR.7.6.560.0.2020.JAn, WR.7.6.560.5.2020.JAn, OŚR.6131.8.2020, OŚR.6131.8.2020 , OŚR.6131.15.2019, OŚR.6131.15.2019, OŚR.6131.8.2019, WR.7.6.560.5.2019.DKa, WR.7.6.560.5.2019DKa, OŚR.6131.3.2019, OSR.6131.2.2019, WR.7.6.560.5.2019.Dka, WR.7.6.560.4.2019.Dka, OŚR.6131.5.2018, OŚR.6131.5.2018