ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 11195
Rejestr zmian 1722056
Statystyki 17648
Zespół redakcyjny 16100

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 48671
Podstawa prawna 33142
Statut Gminy 9471
Wójt Gminy 17569
Rada Gminy 26712
Sołectwa 21923
Jednostki organizacyjne 16175
Raport o stanie gminy 1833
Regulamin pracy 7485
Strategia rozwoju 5320
------------------------------------ 159
Akty prawne 971807
Protokoły sesji Rady Gminy 688502
Protokoły z głosowań Rady Gminy 8032
Transmisje z obrad Rady Gminy 10031
Uchwały Rady Gminy 860035
Zarządzenia Wójta Gminy 545572
Akty prawne - archiwum BIP 4827
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 94302
Uchwały Rady Gminy Lubrza 229480
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 21626
Budżet Gminy 129665
Mienie komunalne 7157
Wieloletnia Prognoza Finansowa 25903
Sprawozdania Budżetowe 104217
Opinie RIO 61116
Dane kontaktowe 58169
Dodatek energetyczny 12679
Jak i co załatwić 54239
Wydziały 30409
Sprawy 37695
Druki do pobrania 21479
Konsultacje społeczne 23259
Kontrole 27697
Wystąpienia pokontrolne 10785
Odpowiedzi na wystąpienia 18276
Komisje 43509
Komisja Rewizyjna 8969
Komisja Budżetowa 10978
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 8261
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 7443
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 6786
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 979
Łowiectwo 415
Obwieszczenia 421183
Ochrona danych osobowych 1142
Inspektor Ochrony Danych 1602
Klauzula informacyjna 6560
Ochrona środowiska 34563
Kąpieliska 1999
Bieżąca ocena jakości wody 6380
Edukacja 483
Ewidencja kąpielisk 2514
Projekty uchwał 4955
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 3988
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 4486
Pomniki przyrody 4597
Prawo wodne 478
Ochrona zwierząt 5245
Rejestr umów 4357
Rok 2019 3338
Rok 2018 2820
Rok 2017 1823
Rok 2016 2100
Rok 2015 1897
Rok 2014 2061
Ogłoszenia 425734
Oświata 19437
Ogłoszenia o naborze 100316
Aktualne 21378
Unieważnione 10518
W toku 52228
Wyniki 280430
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 42868
Pomoc społeczna 4544
Petycje 1495
Oświadczenia Majątkowe 404872
Regionalny System Ostrzegania 12273
Wnioski i interpelacje radnych 10368
Interpelacje do 31.08.2019r 19474
Podatki 132445
Informacje ogólne 24540
Komunikaty Prezesa GUS 24554
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 14684
Uchwały podatkowe 6663
Wzory deklaracji 7104
Rolnictwo 683
Akcyza 1408
Przetargi 328183
Przetargi - archiwum BIP 50774
Rejestry 2270
Rejestr działalności regulowanej 7846
Rejestr informacji o środowisku 76264
Rejestr petycji 3465
Rejestr zbiorów danych osobowych 45407
Wybory 24653
Materiały informacyjne 3248
Wybory do Izb Rolniczych 6559
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2271
Rok 2014 7582
Rok 2019 3162
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 677
Rok 2018 1566
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 465
Rok 2018 1369
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1978
Rok 2011 9189
Rok 2015 8518
Rok 2019 3873
Wybory na Prezydenta RP 1919
Rok 2015 12412
Rok 2020 149
Wybory Samorządowe 10439
Rok 2006 5719
Rok 2010 18176
Rok 2014 34752
Rok 2014 - ponowne wybory 25152
Rok 2018 14805
Wybory Uzupełniające 2170
Rok 2015 22148
Rok 2016 23134
Rok 2020 3208
Zamówienia publiczne 210367
Aktualne 159123
Archiwalne 111173
W toku 118316
Wyniki innych postępowań 106035
Wyniki zamówień publicznych 124360
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7198
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 107144
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 12115
Azbest 258
Azbest 2019 1130
Azbest 2018 1089
Azbest 2017 1099
Azbest 2016 1058
Azbest 2015 1399
Azbest 2014 599
Azbest 2013 1011
Deklaracja 10896
Harmonogram wywozu odpadów 24393
Informacje 32203
Wypowiedzenie umowy 7092
Nieczystości ciekłe 1229
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12961
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 6513
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 756
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 7527
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 10048
Zadania publiczne 126467
Zabytki 2119
Gminna Ewidencja Zabytków 1025
Stanowiska archeologiczne 2268
Zabytki architektury 3450
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 2866
Zapytania ofertowe 362703

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 6982
Kanały RSS 6364
Kontakt 63972
Mapa Serwisu 6700
O biuletynie 16540
« powrót do poprzedniej strony