ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 13177
Rejestr zmian 2221203
Statystyki 18721
Zespół redakcyjny 18782

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 60297
Podstawa prawna 59672
Statut Gminy 12038
Wójt Gminy 20199
Rada Gminy 35624
Sołectwa 28240
Jednostki organizacyjne 18515
Raport o stanie gminy 6123
Regulamin pracy 9580
Strategia rozwoju 6622
------------------------------------ 520
Akty prawne 1258142
Protokoły sesji Rady Gminy 939999
Protokoły z głosowań Rady Gminy 23999
Transmisje z obrad Rady Gminy 26196
Uchwały Rady Gminy 1125504
Zarządzenia Wójta Gminy 791606
Akty prawne - archiwum BIP 5413
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 125289
Uchwały Rady Gminy Lubrza 302505
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 30439
Budżet Gminy 165343
Mienie komunalne 8898
Wieloletnia Prognoza Finansowa 35121
Sprawozdania Budżetowe 146664
Opinie RIO 86071
Dane kontaktowe 76782
Dodatek energetyczny 14866
Jak i co załatwić 89999
Wydziały 40096
Sprawy 56118
Druki do pobrania 27658
Koordynator ds. dostępności 160
Konsultacje społeczne 31076
Kontrole 31220
Wystąpienia pokontrolne 13139
Odpowiedzi na wystąpienia 21620
Komisje 50031
Komisja Rewizyjna 10011
Komisja Budżetowa 14143
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 10450
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 9343
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 8908
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2134
Łowiectwo 1608
Obwieszczenia 581812
Ochrona danych osobowych 1951
Inspektor Ochrony Danych 2551
Klauzula informacyjna 11575
Ochrona środowiska 38348
Formy ochrony przyrody 232
Pomniki przyrody 2479
Rynna Paklicy i Ołoboku 1687
Kąpieliska 3203
Bieżąca ocena jakości wody 10912
Rok 2020 4477
Rok 2019 2766
Rok 2018 2633
Edukacja 4277
Ewidencja kąpielisk 3876
Rok 2020 555
Rok 2019 782
Rok 2018 491
Projekty uchwał 10931
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 7286
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 6325
Prawo wodne 1964
Ochrona zwierząt 8172
Rejestr umów 5246
Rok 2021 102
Rok 2020 688
Rok 2019 4756
Rok 2018 4581
Rok 2017 2597
Rok 2016 3553
Rok 2014 3489
Rok 2015 2829
Ogłoszenia 533868
Ogłoszenia o naborze 123746
Aktualne 27066
Unieważnione 17704
W toku 63799
Wyniki 346400
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 56002
Oświadczenia Majątkowe 504922
Wzory oświadczeń majątkowych 1274
Oświata 24751
Petycje 5743
Podatki 161133
Informacje ogólne 31136
Komunikaty Prezesa GUS 38933
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 20206
Uchwały podatkowe 11920
Wzory deklaracji 12110
Pomoc społeczna 5435
Przetargi 378052
Przetargi - archiwum BIP 66908
Regionalny System Ostrzegania 14837
Rejestry 3227
Rejestr działalności regulowanej 12529
Rejestr informacji o środowisku 173963
Rejestr instytucji kultury 11
Rejestr petycji 4654
Rolnictwo 2458
Akcyza 6293
Powszechny Spis Rolny 1319
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 510
Analizy, sprawozdania 22007
Azbest 554
Azbest 2019 3825
Azbest 2018 2716
Azbest 2017 2952
Azbest 2016 2443
Azbest 2015 5446
Azbest 2014 1485
Azbest 2013 2542
Deklaracja 15454
Harmonogram wywozu odpadów 36493
Informacje 44281
Wypowiedzenie umowy 10107
Nieczystości ciekłe 3374
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16939
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 8547
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 1787
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 9432
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 12627
Wnioski i interpelacje radnych 40161
Interpelacje do 31.08.2019r 69904
Wybory 25996
Materiały informacyjne 4140
Wybory do Izb Rolniczych 8104
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2578
Rok 2014 8980
Rok 2019 8352
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 958
Rok 2018 2770
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 795
Rok 2018 2191
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2265
Rok 2011 13765
Rok 2015 10401
Rok 2019 11388
Wybory na Prezydenta RP 2228
Rok 2015 15856
Rok 2020 10356
Wybory Samorządowe 10765
Rok 2006 7167
Rok 2010 23862
Rok 2014 42228
Rok 2014 - ponowne wybory 31373
Rok 2018 24440
Wybory Uzupełniające 2490
Rok 2015 27497
Rok 2016 28926
Rok 2020 13677
Rok 2021 125
Zabytki 3202
Gminna Ewidencja Zabytków 1374
Stanowiska archeologiczne 3167
Zabytki architektury 5088
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 4171
Zadania publiczne 156125
Zamówienia publiczne 269426
Aktualne 200418
Archiwalne 146832
W toku 151416
Wyniki innych postępowań 139284
Wyniki zamówień publicznych 160261
Plan postępowań o udzielenie zamówień 13810
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 140427
Zapytania ofertowe 445183

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 8834
Kanały RSS 7493
Kontakt 74804
Mapa Serwisu 7776
O biuletynie 19515
« powrót do poprzedniej strony