ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 15911
Rejestr zmian 2911280
Statystyki 20222
Zespół redakcyjny 41849

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 104737
Podstawa prawna 133268
Statut Gminy 15699
Wójt Gminy 23924
Rada Gminy 69632
Sołectwa 37247
Jednostki organizacyjne 21070
Raport o stanie gminy 13483
Raport o dostępności 1790
Regulamin pracy 12648
Strategia rozwoju 8273
------------------------------------ 906
Akty prawne 1650236
Protokoły sesji Rady Gminy 1291404
Protokoły z głosowań Rady Gminy 53229
Transmisje z obrad Rady Gminy 52125
Uchwały Rady Gminy 1490072
Zarządzenia Wójta Gminy 1120753
Akty prawne - archiwum BIP 6112
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 167077
Uchwały Rady Gminy Lubrza 403289
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 41407
Budżet Gminy 238470
Mienie komunalne 12458
Wieloletnia Prognoza Finansowa 47976
Sprawozdania Budżetowe 209054
Opinie RIO 124800
Dane kontaktowe 104275
Dodatek energetyczny 19063
Jak i co załatwić 161520
Wydziały 53176
Sprawy 110736
Druki do pobrania 41141
Koordynator ds. dostępności 3583
Konsultacje społeczne 42881
Kontrole 35578
Wystąpienia pokontrolne 16682
Odpowiedzi na wystąpienia 26301
Komisje 57093
Komisja Rewizyjna 11761
Komisja Budżetowa 18844
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3839
Łowiectwo 4341
Polowania Zbiorowe 2835
Obwieszczenia 844215
Ochrona danych osobowych 3004
Inspektor Ochrony Danych 3726
Klauzula informacyjna 19226
Ochrona środowiska 43784
Formy ochrony przyrody 568
Pomniki przyrody 6636
Rynna Paklicy i Ołoboku 4550
Kąpieliska 4921
Bieżąca ocena jakości wody 14904
Rok 2022 420
Rok 2021 3703
Rok 2020 12289
Rok 2019 6649
Rok 2018 7278
Edukacja 9920
Ewidencja kąpielisk 5109
Rok 2022 403
Rok 2021 1124
Rok 2020 2224
Rok 2019 2431
Rok 2018 1569
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 12432
Projekty uchwał 20283
Uchwały 1462
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 8522
Prawo wodne 6550
Ochrona zwierząt 12447
Rejestr umów 6217
Rok 2021 1901
Rok 2020 2936
Rok 2019 6803
Rok 2018 7693
Rok 2017 3948
Rok 2016 5908
Rok 2014 5880
Rok 2015 4141
Ogłoszenia 686554
Ogłoszenia o naborze 167400
Aktualne 34909
Unieważnione 26950
W toku 79751
Wyniki 418056
Oświadczenia Majątkowe 627262
Wzory oświadczeń majątkowych 3198
Oświata 34834
Petycje 10342
Planowanie przestrzenne 1951
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 349
W opracowaniu 957
Podatki 199487
Informacje ogólne 39923
Komunikaty Prezesa GUS 60016
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 29447
Uchwały podatkowe 19346
Wzory deklaracji 19572
Pomoc społeczna 7898
Przetargi 434816
Regionalny System Ostrzegania 18536
Rejestry 4509
Rejestr działalności regulowanej 21201
Rejestr informacji o środowisku 341268
Rejestr instytucji kultury 1952
Rejestr petycji 6724
Rolnictwo 5533
Akcyza 14220
Powszechny Spis Rolny 4188
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 828
Analizy, sprawozdania 36658
Azbest 909
Szkodliwość azbestu 176
Azbest 2019 7359
Azbest 2018 5166
Azbest 2017 5544
Azbest 2016 4548
Azbest 2015 14531
Azbest 2014 2977
Azbest 2013 4959
Deklaracja 22897
Harmonogram wywozu odpadów 55872
Informacje 59870
Wypowiedzenie umowy 14978
Nieczystości ciekłe 6810
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24715
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 11944
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 3376
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 13072
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 16752
Wnioski i interpelacje radnych 104220
Interpelacje do 31.08.2019r 131081
Wybory 27180
Materiały informacyjne 5674
Wybory do Izb Rolniczych 11660
Wybory do Parlamentu Europejskiego 3633
Rok 2014 12002
Rok 2019 13902
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 1306
Rok 2018 4221
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 1116
Rok 2018 3213
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 3311
Rok 2011 20956
Rok 2015 13398
Rok 2019 19214
Wybory na Prezydenta RP 3571
Rok 2015 21434
Rok 2020 21984
Wybory Samorządowe 11122
Rok 2006 10234
Rok 2010 31836
Rok 2014 52238
Rok 2014 - ponowne wybory 40621
Rok 2018 35581
Wybory Uzupełniające 3793
Rok 2015 35797
Rok 2016 37589
Rok 2020 25798
Rok 2021 5883
Zabytki 4548
Gminna Ewidencja Zabytków 1918
Stanowiska archeologiczne 4955
Zabytki architektury 7740
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 6039
Zadania publiczne 199639
Zamówienia publiczne 349536
Aktualne 252980
Archiwalne 205590
W toku 197601
Wyniki innych postępowań 191237
Wyniki zamówień publicznych 210951
Plan postępowań o udzielenie zamówień 22632
Zapytania ofertowe 666280

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 12046
Kanały RSS 8767
Kontakt 89576
Mapa Serwisu 8986
O biuletynie 24242
« powrót do poprzedniej strony