ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 29752
Rejestr zmian 3818779
Statystyki 21281
Zespół redakcyjny 56802

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 146992
Podstawa prawna 206790
Statut Gminy 26331
Wójt Gminy 40732
Rada Gminy 100604
Sołectwa 62578
Jednostki organizacyjne 23271
Raport o stanie gminy 35305
Raport o dostępności 15929
Regulamin pracy 21720
Strategia rozwoju 23587
------------------------------------ 1175
Akty prawne 2040437
Protokoły sesji Rady Gminy 1631496
Protokoły z głosowań Rady Gminy 102302
Transmisje z obrad Rady Gminy 89698
Uchwały Rady Gminy 1857285
Zarządzenia Wójta Gminy 1443138
Akty prawne - archiwum BIP 6673
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 216702
Uchwały Rady Gminy Lubrza 495825
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 63872
Budżet Gminy 322203
Mienie komunalne 21320
Wieloletnia Prognoza Finansowa 73502
Sprawozdania Budżetowe 276133
Opinie RIO 164284
Dane kontaktowe 139553
Dodatek energetyczny 28610
Jak i co załatwić 245583
Wydziały 66498
Sprawy 155647
Druki do pobrania 65288
Koordynator ds. dostępności 11448
Konsultacje społeczne 66401
Kontrole 38716
Wystąpienia pokontrolne 30554
Odpowiedzi na wystąpienia 40886
Komisje 62545
Komisja Rewizyjna 23151
Komisja Budżetowa 32980
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 13637
Łowiectwo 19228
Polowania Zbiorowe 21050
Obwieszczenia 1106682
Ochrona danych osobowych 3662
Inspektor Ochrony Danych 9639
Klauzula informacyjna 36529
Ochrona środowiska 60747
Formy ochrony przyrody 859
Pomniki przyrody 24465
Rynna Paklicy i Ołoboku 18866
Kąpieliska 17518
Bieżąca ocena jakości wody 22371
Rok 2023 9643
Rok 2022 14723
Rok 2021 22338
Rok 2020 30760
Rok 2019 21525
Rok 2018 22079
Edukacja 26509
Ewidencja kąpielisk 6181
Rok 2023 11225
Rok 2022 8244
Rok 2021 8020
Rok 2020 12306
Rok 2019 7980
Rok 2018 8600
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 30744
Projekty uchwał 38263
Uchwały 9575
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 24819
Prawo wodne 22387
Ocena Jakości Wody 20815
Decyzje Środowiskowe 268
Ochrona zwierząt 28156
Rejestr umów 7469
Rok 2021 13781
Rok 2020 16296
Rok 2019 18422
Rok 2018 21320
Rok 2017 7364
Rok 2016 13401
Rok 2014 13905
Rok 2015 9181
Ogłoszenia 846430
Ogłoszenia o naborze 194566
Aktualne 43599
Unieważnione 32306
W toku 91240
Wyniki 460779
Oświadczenia Majątkowe 728910
Wzory oświadczeń majątkowych 14805
Oświata 54044
Stypendium 80
Socjalne ( pomoc materialna) 2155
Petycje 14759
Planowanie przestrzenne 10179
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 899
W opracowaniu 16418
Podatki 246220
Informacje ogólne 60623
Komunikaty Prezesa GUS 94036
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 50185
Uchwały podatkowe 40524
Wzory deklaracji 39816
Pomoc społeczna 20944
Przetargi 497116
Regionalny System Ostrzegania 26149
Rejestry 5844
Rejestr działalności regulowanej 37014
Rejestr informacji o środowisku 522903
Rejestr instytucji kultury 7723
Rejestr petycji 12591
Rolnictwo 15378
Akcyza 33607
Powszechny Spis Rolny 11309
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 843
Analizy, sprawozdania 63381
Azbest 1270
Szkodliwość azbestu 7187
Azbest 2019 18499
Azbest 2018 13306
Azbest 2017 13667
Azbest 2016 13477
Azbest 2015 42485
Azbest 2014 15266
Azbest 2013 14115
Deklaracja 44868
Harmonogram wywozu odpadów 83424
Informacje 86256
Wypowiedzenie umowy 24531
Nieczystości ciekłe 25411
Plan kontrolny 231
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 45213
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 21790
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 17109
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 21783
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 23109
Zużyte Baterie i Akumulatory 5846
Edukacja 109
Wnioski i interpelacje radnych 174265
Interpelacje do 31.08.2019r 193617
Wybory 28182
Materiały informacyjne 14042
Wybory do Izb Rolniczych 29151
Wybory do Parlamentu Europejskiego 3899
Rok 2014 27782
Rok 2019 29502
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 1563
Rok 2018 11805
Rok 2024 1029
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 1406
Rok 2018 9237
Rok 2024 183
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 3621
Rok 2011 33942
Rok 2015 28014
Rok 2019 38006
Rok 2023 6989
Wybory na Prezydenta RP 3976
Rok 2015 37959
Rok 2020 42465
Wybory Samorządowe 14550
Rok 2006 22248
Rok 2010 49177
Rok 2014 73290
Rok 2014 - ponowne wybory 62419
Rok 2018 59167
Rok 2024 1930
Wybory Uzupełniające 4136
Rok 2015 52948
Rok 2016 57650
Rok 2020 46089
Rok 2021 19611
Zabytki 5595
Gminna Ewidencja Zabytków 2645
Stanowiska archeologiczne 11255
Zabytki architektury 18624
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 14955
Zadania publiczne 242170
Zamówienia publiczne 432438
Aktualne 300752
Archiwalne 264685
W toku 241598
Wyniki innych postępowań 243985
Wyniki zamówień publicznych 270291
Plan postępowań o udzielenie zamówień 37100
Zapytania ofertowe 790565
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 13073
EFRROW 5710

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 22257
Kanały RSS 9548
Kontakt 102618
Mapa Serwisu 9674
O biuletynie 31658
« powrót do poprzedniej strony