ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 13918
Rejestr zmian 2396105
Statystyki 19169
Zespół redakcyjny 21115

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 70053
Podstawa prawna 76874
Statut Gminy 12956
Wójt Gminy 21156
Rada Gminy 41805
Sołectwa 30541
Jednostki organizacyjne 19200
Raport o stanie gminy 8092
Raport o dostępności 397
Regulamin pracy 10396
Strategia rozwoju 7004
------------------------------------ 613
Akty prawne 1363271
Protokoły sesji Rady Gminy 1033302
Protokoły z głosowań Rady Gminy 31577
Transmisje z obrad Rady Gminy 33970
Uchwały Rady Gminy 1218392
Zarządzenia Wójta Gminy 878048
Akty prawne - archiwum BIP 5596
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 136016
Uchwały Rady Gminy Lubrza 329271
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 33482
Budżet Gminy 179527
Mienie komunalne 9582
Wieloletnia Prognoza Finansowa 38415
Sprawozdania Budżetowe 163953
Opinie RIO 96999
Dane kontaktowe 84997
Dodatek energetyczny 15807
Jak i co załatwić 105841
Wydziały 43715
Sprawy 68283
Druki do pobrania 30873
Koordynator ds. dostępności 943
Konsultacje społeczne 33915
Kontrole 32463
Wystąpienia pokontrolne 14058
Odpowiedzi na wystąpienia 23029
Komisje 52068
Komisja Rewizyjna 10384
Komisja Budżetowa 15325
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2545
Łowiectwo 2376
Obwieszczenia 650002
Ochrona danych osobowych 2277
Inspektor Ochrony Danych 2856
Klauzula informacyjna 13335
Ochrona środowiska 39891
Formy ochrony przyrody 310
Pomniki przyrody 3697
Rynna Paklicy i Ołoboku 2362
Kąpieliska 3582
Bieżąca ocena jakości wody 12047
Rok 2021 121
Rok 2020 6831
Rok 2019 3737
Rok 2018 3832
Edukacja 5572
Ewidencja kąpielisk 4126
Rok 2020 982
Rok 2019 1167
Rok 2018 709
Projekty uchwał 13406
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 8289
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 6888
Prawo wodne 2985
Ochrona zwierząt 9339
Rejestr umów 5493
Rok 2021 536
Rok 2020 1290
Rok 2019 5302
Rok 2018 5352
Rok 2017 2900
Rok 2016 4159
Rok 2014 4086
Rok 2015 3099
Ogłoszenia 578492
Ogłoszenia o naborze 138125
Aktualne 29332
Unieważnione 20481
W toku 68559
Wyniki 369216
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 60992
Oświadczenia Majątkowe 539931
Wzory oświadczeń majątkowych 1753
Oświata 27550
Petycje 7007
Planowanie przestrzenne 87
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 12
W opracowaniu 53
Podatki 171691
Informacje ogólne 33491
Komunikaty Prezesa GUS 44542
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 22840
Uchwały podatkowe 13833
Wzory deklaracji 14308
Pomoc społeczna 5757
Przetargi 395757
Przetargi - archiwum BIP 72414
Regionalny System Ostrzegania 16114
Rejestry 3583
Rejestr działalności regulowanej 15014
Rejestr informacji o środowisku 215247
Rejestr instytucji kultury 500
Rejestr petycji 5164
Rolnictwo 3333
Akcyza 8415
Powszechny Spis Rolny 2077
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 810
Analizy, sprawozdania 26233
Azbest 657
Azbest 2019 4801
Azbest 2018 3257
Azbest 2017 3596
Azbest 2016 2907
Azbest 2015 8694
Azbest 2014 1885
Azbest 2013 3181
Deklaracja 17681
Harmonogram wywozu odpadów 41492
Informacje 48768
Wypowiedzenie umowy 11528
Nieczystości ciekłe 4277
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19155
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 9714
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 2167
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 10280
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 13972
Wnioski i interpelacje radnych 53081
Interpelacje do 31.08.2019r 86421
Wybory 26338
Materiały informacyjne 4433
Wybory do Izb Rolniczych 8781
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2701
Rok 2014 9567
Rok 2019 9813
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 1048
Rok 2018 3109
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 891
Rok 2018 2441
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2396
Rok 2011 15668
Rok 2015 11062
Rok 2019 13639
Wybory na Prezydenta RP 2385
Rok 2015 17178
Rok 2020 13864
Wybory Samorządowe 10860
Rok 2006 7783
Rok 2010 25792
Rok 2014 44836
Rok 2014 - ponowne wybory 33670
Rok 2018 27315
Wybory Uzupełniające 2633
Rok 2015 29620
Rok 2016 31146
Rok 2020 17283
Rok 2021 1140
Zabytki 3602
Gminna Ewidencja Zabytków 1544
Stanowiska archeologiczne 3536
Zabytki architektury 5859
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 4680
Zadania publiczne 170853
Zamówienia publiczne 289710
Aktualne 215684
Archiwalne 160868
W toku 164006
Wyniki innych postępowań 151544
Wyniki zamówień publicznych 173892
Plan postępowań o udzielenie zamówień 16187
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 152854
Zapytania ofertowe 481707

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 9537
Kanały RSS 7865
Kontakt 78728
Mapa Serwisu 8154
O biuletynie 20719
« powrót do poprzedniej strony