ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 17139
Rejestr zmian 3248273
Statystyki 20628
Zespół redakcyjny 53778

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 122117
Podstawa prawna 165472
Statut Gminy 17460
Wójt Gminy 26005
Rada Gminy 85018
Sołectwa 41473
Jednostki organizacyjne 22055
Raport o stanie gminy 16575
Raport o dostępności 2831
Regulamin pracy 13949
Strategia rozwoju 9633
------------------------------------ 1046
Akty prawne 1827388
Protokoły sesji Rady Gminy 1444582
Protokoły z głosowań Rady Gminy 68965
Transmisje z obrad Rady Gminy 63066
Uchwały Rady Gminy 1652515
Zarządzenia Wójta Gminy 1261370
Akty prawne - archiwum BIP 6385
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 183328
Uchwały Rady Gminy Lubrza 439882
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 45718
Budżet Gminy 274634
Mienie komunalne 13736
Wieloletnia Prognoza Finansowa 53661
Sprawozdania Budżetowe 234037
Opinie RIO 139608
Dane kontaktowe 113465
Dodatek energetyczny 20612
Jak i co załatwić 198200
Wydziały 59323
Sprawy 136608
Druki do pobrania 46901
Koordynator ds. dostępności 5078
Konsultacje społeczne 48139
Kontrole 37097
Wystąpienia pokontrolne 17977
Odpowiedzi na wystąpienia 28211
Komisje 59814
Komisja Rewizyjna 12735
Komisja Budżetowa 20824
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4700
Łowiectwo 5987
Polowania Zbiorowe 6095
Obwieszczenia 959577
Ochrona danych osobowych 3286
Inspektor Ochrony Danych 4639
Klauzula informacyjna 22631
Ochrona środowiska 45722
Formy ochrony przyrody 706
Pomniki przyrody 8568
Rynna Paklicy i Ołoboku 6008
Kąpieliska 5901
Bieżąca ocena jakości wody 16414
Rok 2022 2345
Rok 2021 5591
Rok 2020 15348
Rok 2019 8516
Rok 2018 9489
Edukacja 12784
Ewidencja kąpielisk 5611
Rok 2022 1236
Rok 2021 1724
Rok 2020 2919
Rok 2019 3151
Rok 2018 2176
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 15469
Projekty uchwał 23836
Uchwały 2286
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 9965
Prawo wodne 8708
Ocena Jakości Wody 523
Ochrona zwierząt 14437
Rejestr umów 6855
Rok 2021 2850
Rok 2020 3983
Rok 2019 8034
Rok 2018 9187
Rok 2017 4600
Rok 2016 6837
Rok 2014 6936
Rok 2015 4792
Ogłoszenia 751260
Ogłoszenia o naborze 178343
Aktualne 37580
Unieważnione 29533
W toku 85097
Wyniki 439854
Oświadczenia Majątkowe 678693
Wzory oświadczeń majątkowych 4166
Oświata 38729
Petycje 12285
Planowanie przestrzenne 3927
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 515
W opracowaniu 1568
Podatki 214308
Informacje ogólne 43584
Komunikaty Prezesa GUS 69952
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 33193
Uchwały podatkowe 23086
Wzory deklaracji 22753
Pomoc społeczna 9490
Przetargi 458172
Regionalny System Ostrzegania 19880
Rejestry 5121
Rejestr działalności regulowanej 24930
Rejestr informacji o środowisku 423928
Rejestr instytucji kultury 2905
Rejestr petycji 8163
Rolnictwo 6772
Akcyza 18193
Powszechny Spis Rolny 5326
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 841
Analizy, sprawozdania 42917
Azbest 1051
Szkodliwość azbestu 975
Azbest 2019 8736
Azbest 2018 6657
Azbest 2017 6829
Azbest 2016 5566
Azbest 2015 18694
Azbest 2014 3640
Azbest 2013 6120
Deklaracja 26189
Harmonogram wywozu odpadów 63735
Informacje 66678
Wypowiedzenie umowy 17105
Nieczystości ciekłe 8429
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28305
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 13375
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 4326
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 14469
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 18057
Wnioski i interpelacje radnych 135303
Interpelacje do 31.08.2019r 155048
Wybory 27463
Materiały informacyjne 6639
Wybory do Izb Rolniczych 13161
Wybory do Parlamentu Europejskiego 3758
Rok 2014 13170
Rok 2019 16388
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 1421
Rok 2018 5097
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 1232
Rok 2018 3992
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 3466
Rok 2011 23678
Rok 2015 15413
Rok 2019 22957
Wybory na Prezydenta RP 3796
Rok 2015 23787
Rok 2020 26809
Wybory Samorządowe 11267
Rok 2006 11346
Rok 2010 35089
Rok 2014 56398
Rok 2014 - ponowne wybory 45310
Rok 2018 41158
Wybory Uzupełniające 3967
Rok 2015 39164
Rok 2016 41532
Rok 2020 30746
Rok 2021 8430
Zabytki 4909
Gminna Ewidencja Zabytków 2130
Stanowiska archeologiczne 5875
Zabytki architektury 9303
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 7111
Zadania publiczne 215174
Zamówienia publiczne 390216
Aktualne 274041
Archiwalne 233322
W toku 216842
Wyniki innych postępowań 216267
Wyniki zamówień publicznych 232998
Plan postępowań o udzielenie zamówień 27303
Zapytania ofertowe 720771

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 13053
Kanały RSS 9123
Kontakt 95517
Mapa Serwisu 9257
O biuletynie 25840
« powrót do poprzedniej strony