ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 11970
Rejestr zmian 1950888
Statystyki 18096
Zespół redakcyjny 17065

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 52041
Podstawa prawna 42320
Statut Gminy 10468
Wójt Gminy 18755
Rada Gminy 29477
Sołectwa 24190
Jednostki organizacyjne 17217
Raport o stanie gminy 3436
Regulamin pracy 8223
Strategia rozwoju 5895
------------------------------------ 314
Akty prawne 1089685
Protokoły sesji Rady Gminy 796052
Protokoły z głosowań Rady Gminy 13729
Transmisje z obrad Rady Gminy 15867
Uchwały Rady Gminy 968343
Zarządzenia Wójta Gminy 649638
Akty prawne - archiwum BIP 5112
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 105947
Uchwały Rady Gminy Lubrza 256406
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 24923
Budżet Gminy 144548
Mienie komunalne 7792
Wieloletnia Prognoza Finansowa 29339
Sprawozdania Budżetowe 119198
Opinie RIO 69481
Dane kontaktowe 65042
Dodatek energetyczny 13524
Jak i co załatwić 67738
Wydziały 34365
Sprawy 43138
Druki do pobrania 23357
Konsultacje społeczne 26404
Kontrole 29287
Wystąpienia pokontrolne 11657
Odpowiedzi na wystąpienia 19268
Komisje 46253
Komisja Rewizyjna 9468
Komisja Budżetowa 12146
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 9184
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 8016
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 7393
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1462
Łowiectwo 752
Obwieszczenia 482931
Ochrona danych osobowych 1477
Inspektor Ochrony Danych 2073
Klauzula informacyjna 8878
Ochrona środowiska 36027
Formy ochrony przyrody 65
Pomniki przyrody 638
Rynna Paklicy i Ołoboku 514
Kąpieliska 2504
Bieżąca ocena jakości wody 8726
Rok 2020 17
Rok 2019 987
Rok 2018 687
Edukacja 1864
Ewidencja kąpielisk 3333
Rok 2020 144
Rok 2019 81
Rok 2018 90
Projekty uchwał 7272
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 5353
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 5200
Prawo wodne 1032
Ochrona zwierząt 6352
Rejestr umów 4738
Rok 2019 3926
Rok 2018 3529
Rok 2017 2132
Rok 2016 2576
Rok 2015 2280
Rok 2014 2670
Ogłoszenia 465976
Ogłoszenia o naborze 108937
Aktualne 23635
Unieważnione 13325
W toku 57152
Wyniki 307904
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 47506
Oświadczenia Majątkowe 445290
Wzory oświadczeń majątkowych 386
Oświata 21252
Petycje 3476
Podatki 143022
Informacje ogólne 27122
Komunikaty Prezesa GUS 29700
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 16644
Uchwały podatkowe 8516
Wzory deklaracji 8771
Pomoc społeczna 4912
Przetargi 347336
Przetargi - archiwum BIP 56556
Regionalny System Ostrzegania 13163
Rejestry 2667
Rejestr działalności regulowanej 9620
Rejestr informacji o środowisku 113245
Rejestr petycji 3953
Rejestr zbiorów danych osobowych 46694
Rolnictwo 1137
Akcyza 3222
Powszechny Spis Rolny 198
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 16271
Azbest 402
Azbest 2019 2201
Azbest 2018 1836
Azbest 2017 1841
Azbest 2016 1655
Azbest 2015 2276
Azbest 2014 997
Azbest 2013 1728
Deklaracja 12391
Harmonogram wywozu odpadów 28630
Informacje 36638
Wypowiedzenie umowy 7914
Nieczystości ciekłe 2049
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14511
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 6979
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 1208
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 8334
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 10930
Wnioski i interpelacje radnych 21485
Interpelacje do 31.08.2019r 42336
Wybory 25263
Materiały informacyjne 3650
Wybory do Izb Rolniczych 7215
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2458
Rok 2014 8130
Rok 2019 5480
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 850
Rok 2018 2093
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 627
Rok 2018 1753
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2145
Rok 2011 10535
Rok 2015 9237
Rok 2019 7171
Wybory na Prezydenta RP 2088
Rok 2015 13821
Rok 2020 3847
Wybory Samorządowe 10620
Rok 2006 6353
Rok 2010 20324
Rok 2014 37871
Rok 2014 - ponowne wybory 27733
Rok 2018 19256
Wybory Uzupełniające 2336
Rok 2015 24250
Rok 2016 25365
Rok 2020 7441
Zabytki 2545
Gminna Ewidencja Zabytków 1198
Stanowiska archeologiczne 2597
Zabytki architektury 4094
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 3372
Zadania publiczne 136497
Zamówienia publiczne 234923
Aktualne 176076
Archiwalne 125563
W toku 131561
Wyniki innych postępowań 119653
Wyniki zamówień publicznych 138978
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9902
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 119036
Zapytania ofertowe 390627

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 7696
Kanały RSS 6869
Kontakt 68955
Mapa Serwisu 7144
O biuletynie 17421
« powrót do poprzedniej strony