ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 14340
Rejestr zmian 2499606
Statystyki 19421
Zespół redakcyjny 22944

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 74694
Podstawa prawna 86705
Statut Gminy 13538
Wójt Gminy 21699
Rada Gminy 45140
Sołectwa 31937
Jednostki organizacyjne 19654
Raport o stanie gminy 9210
Raport o dostępności 726
Regulamin pracy 10863
Strategia rozwoju 7221
------------------------------------ 657
Akty prawne 1422117
Protokoły sesji Rady Gminy 1084506
Protokoły z głosowań Rady Gminy 35761
Transmisje z obrad Rady Gminy 37954
Uchwały Rady Gminy 1271781
Zarządzenia Wójta Gminy 928677
Akty prawne - archiwum BIP 5690
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 142646
Uchwały Rady Gminy Lubrza 345406
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 35176
Budżet Gminy 189586
Mienie komunalne 10121
Wieloletnia Prognoza Finansowa 40482
Sprawozdania Budżetowe 173703
Opinie RIO 102724
Dane kontaktowe 89647
Dodatek energetyczny 16541
Jak i co załatwić 115878
Wydziały 45799
Sprawy 74295
Druki do pobrania 32610
Koordynator ds. dostępności 1466
Konsultacje społeczne 35607
Kontrole 33061
Wystąpienia pokontrolne 14589
Odpowiedzi na wystąpienia 23668
Komisje 53000
Komisja Rewizyjna 10599
Komisja Budżetowa 15947
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2748
Łowiectwo 2757
Obwieszczenia 689269
Ochrona danych osobowych 2439
Inspektor Ochrony Danych 3060
Klauzula informacyjna 14442
Ochrona środowiska 40754
Formy ochrony przyrody 377
Pomniki przyrody 4394
Rynna Paklicy i Ołoboku 2738
Kąpieliska 3809
Bieżąca ocena jakości wody 12656
Rok 2021 1163
Rok 2020 8054
Rok 2019 4377
Rok 2018 4547
Edukacja 6497
Ewidencja kąpielisk 4347
Rok 2021 253
Rok 2020 1246
Rok 2019 1421
Rok 2018 826
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 9141
Projekty uchwał 14725
Uchwały 345
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 7214
Prawo wodne 3724
Ochrona zwierząt 9959
Rejestr umów 5614
Rok 2021 773
Rok 2020 1641
Rok 2019 5572
Rok 2018 5717
Rok 2017 3074
Rok 2016 4525
Rok 2014 4355
Rok 2015 3224
Ogłoszenia 601308
Ogłoszenia o naborze 146491
Aktualne 30907
Unieważnione 22235
W toku 71553
Wyniki 381590
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 63646
Oświadczenia Majątkowe 556672
Wzory oświadczeń majątkowych 2051
Oświata 29103
Petycje 7662
Planowanie przestrzenne 503
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 86
W opracowaniu 274
Podatki 177559
Informacje ogólne 34791
Komunikaty Prezesa GUS 47634
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 24208
Uchwały podatkowe 14966
Wzory deklaracji 15447
Pomoc społeczna 5934
Przetargi 404822
Przetargi - archiwum BIP 75583
Regionalny System Ostrzegania 16581
Rejestry 3775
Rejestr działalności regulowanej 16387
Rejestr informacji o środowisku 240349
Rejestr instytucji kultury 819
Rejestr petycji 5441
Rolnictwo 3881
Akcyza 9534
Powszechny Spis Rolny 2399
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 814
Analizy, sprawozdania 28514
Azbest 686
Azbest 2019 5303
Azbest 2018 3615
Azbest 2017 3970
Azbest 2016 3170
Azbest 2015 10041
Azbest 2014 2104
Azbest 2013 3504
Deklaracja 18742
Harmonogram wywozu odpadów 44123
Informacje 50974
Wypowiedzenie umowy 12189
Nieczystości ciekłe 4809
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20228
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 10156
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 2366
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 10893
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 14563
Wnioski i interpelacje radnych 61773
Interpelacje do 31.08.2019r 96086
Wybory 26535
Materiały informacyjne 4632
Wybory do Izb Rolniczych 9392
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2969
Rok 2014 10153
Rok 2019 10627
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 1134
Rok 2018 3301
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 940
Rok 2018 2622
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2649
Rok 2011 16710
Rok 2015 11521
Rok 2019 14818
Wybory na Prezydenta RP 2647
Rok 2015 18086
Rok 2020 15800
Wybory Samorządowe 10922
Rok 2006 8338
Rok 2010 27047
Rok 2014 46404
Rok 2014 - ponowne wybory 35196
Rok 2018 28892
Wybory Uzupełniające 2901
Rok 2015 30980
Rok 2016 32420
Rok 2020 19133
Rok 2021 2357
Zabytki 3781
Gminna Ewidencja Zabytków 1599
Stanowiska archeologiczne 3823
Zabytki architektury 6243
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 4996
Zadania publiczne 179604
Zamówienia publiczne 301083
Aktualne 223754
Archiwalne 169613
W toku 171393
Wyniki innych postępowań 158722
Wyniki zamówień publicznych 181660
Plan postępowań o udzielenie zamówień 17590
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 159823
Zapytania ofertowe 503452

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 10056
Kanały RSS 8078
Kontakt 80911
Mapa Serwisu 8348
O biuletynie 21359
« powrót do poprzedniej strony