ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 12837
Rejestr zmian 2138455
Statystyki 18497
Zespół redakcyjny 17940

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 56361
Podstawa prawna 52035
Statut Gminy 11602
Wójt Gminy 19732
Rada Gminy 33127
Sołectwa 27054
Jednostki organizacyjne 18164
Raport o stanie gminy 5399
Regulamin pracy 9153
Strategia rozwoju 6420
------------------------------------ 450
Akty prawne 1203704
Protokoły sesji Rady Gminy 892152
Protokoły z głosowań Rady Gminy 20933
Transmisje z obrad Rady Gminy 23067
Uchwały Rady Gminy 1074076
Zarządzenia Wójta Gminy 747484
Akty prawne - archiwum BIP 5305
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 119750
Uchwały Rady Gminy Lubrza 288793
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 29019
Budżet Gminy 159016
Mienie komunalne 8594
Wieloletnia Prognoza Finansowa 33407
Sprawozdania Budżetowe 138036
Opinie RIO 80531
Dane kontaktowe 72738
Dodatek energetyczny 14425
Jak i co załatwić 82508
Wydziały 38266
Sprawy 50748
Druki do pobrania 26110
Konsultacje społeczne 29722
Kontrole 30639
Wystąpienia pokontrolne 12711
Odpowiedzi na wystąpienia 20918
Komisje 48825
Komisja Rewizyjna 9814
Komisja Budżetowa 13527
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 10084
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 8961
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 8564
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1955
Łowiectwo 1302
Obwieszczenia 551266
Ochrona danych osobowych 1785
Inspektor Ochrony Danych 2388
Klauzula informacyjna 10670
Ochrona środowiska 37571
Formy ochrony przyrody 188
Pomniki przyrody 1923
Rynna Paklicy i Ołoboku 1351
Kąpieliska 3012
Bieżąca ocena jakości wody 10293
Rok 2020 3332
Rok 2019 2313
Rok 2018 1951
Edukacja 3716
Ewidencja kąpielisk 3722
Rok 2020 397
Rok 2019 552
Rok 2018 367
Projekty uchwał 9723
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 6741
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 6019
Prawo wodne 1752
Ochrona zwierząt 7602
Rejestr umów 5104
Rok 2020 477
Rok 2019 4490
Rok 2018 4226
Rok 2017 2454
Rok 2016 3235
Rok 2015 2679
Rok 2014 3223
Ogłoszenia 513413
Ogłoszenia o naborze 117429
Aktualne 25958
Unieważnione 16302
W toku 61790
Wyniki 335046
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 53478
Oświadczenia Majątkowe 487625
Wzory oświadczeń majątkowych 1036
Oświata 23482
Petycje 5024
Podatki 155587
Informacje ogólne 29896
Komunikaty Prezesa GUS 36158
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 19203
Uchwały podatkowe 10627
Wzory deklaracji 11129
Pomoc społeczna 5249
Przetargi 368058
Przetargi - archiwum BIP 64193
Regionalny System Ostrzegania 14229
Rejestry 3027
Rejestr działalności regulowanej 11525
Rejestr informacji o środowisku 154927
Rejestr petycji 4397
Rejestr zbiorów danych osobowych 47865
Rolnictwo 2074
Akcyza 5309
Powszechny Spis Rolny 1018
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 376
Analizy, sprawozdania 20192
Azbest 500
Azbest 2019 3396
Azbest 2018 2383
Azbest 2017 2587
Azbest 2016 2204
Azbest 2015 3834
Azbest 2014 1323
Azbest 2013 2250
Deklaracja 14419
Harmonogram wywozu odpadów 33430
Informacje 41894
Wypowiedzenie umowy 9417
Nieczystości ciekłe 2947
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16027
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 8049
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 1627
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 9050
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 11991
Wnioski i interpelacje radnych 33694
Interpelacje do 31.08.2019r 61638
Wybory 25784
Materiały informacyjne 3995
Wybory do Izb Rolniczych 7822
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2546
Rok 2014 8699
Rok 2019 7578
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 918
Rok 2018 2585
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 745
Rok 2018 2050
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2229
Rok 2011 12866
Rok 2015 10098
Rok 2019 10299
Wybory na Prezydenta RP 2182
Rok 2015 15214
Rok 2020 8487
Wybory Samorządowe 10715
Rok 2006 6935
Rok 2010 22874
Rok 2014 40865
Rok 2014 - ponowne wybory 30099
Rok 2018 22852
Wybory Uzupełniające 2451
Rok 2015 26516
Rok 2016 27882
Rok 2020 11970
Zabytki 2990
Gminna Ewidencja Zabytków 1312
Stanowiska archeologiczne 2939
Zabytki architektury 4721
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 3880
Zadania publiczne 150024
Zamówienia publiczne 258438
Aktualne 193140
Archiwalne 140503
W toku 145726
Wyniki innych postępowań 133757
Wyniki zamówień publicznych 153880
Plan postępowań o udzielenie zamówień 12542
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 134540
Zapytania ofertowe 427693

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 8507
Kanały RSS 7291
Kontakt 72860
Mapa Serwisu 7576
O biuletynie 19052
« powrót do poprzedniej strony