ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 15418
Rejestr zmian 2775421
Statystyki 20002
Zespół redakcyjny 34606

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 93270
Podstawa prawna 115918
Statut Gminy 15117
Wójt Gminy 23170
Rada Gminy 60100
Sołectwa 35438
Jednostki organizacyjne 20670
Raport o stanie gminy 12159
Raport o dostępności 1427
Regulamin pracy 12061
Strategia rozwoju 7827
------------------------------------ 844
Akty prawne 1580201
Protokoły sesji Rady Gminy 1226368
Protokoły z głosowań Rady Gminy 47656
Transmisje z obrad Rady Gminy 47929
Uchwały Rady Gminy 1421362
Zarządzenia Wójta Gminy 1063148
Akty prawne - archiwum BIP 5993
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 158952
Uchwały Rady Gminy Lubrza 384879
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 39482
Budżet Gminy 221492
Mienie komunalne 11785
Wieloletnia Prognoza Finansowa 45800
Sprawozdania Budżetowe 198085
Opinie RIO 118042
Dane kontaktowe 100295
Dodatek energetyczny 18414
Jak i co załatwić 146370
Wydziały 50909
Sprawy 97462
Druki do pobrania 38374
Koordynator ds. dostępności 2866
Konsultacje społeczne 40413
Kontrole 34871
Wystąpienia pokontrolne 16049
Odpowiedzi na wystąpienia 25429
Komisje 55823
Komisja Rewizyjna 11327
Komisja Budżetowa 17915
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3443
Łowiectwo 3934
Polowania Zbiorowe 1904
Obwieszczenia 794171
Ochrona danych osobowych 2852
Inspektor Ochrony Danych 3533
Klauzula informacyjna 17785
Ochrona środowiska 42936
Formy ochrony przyrody 509
Pomniki przyrody 5928
Rynna Paklicy i Ołoboku 3866
Kąpieliska 4483
Bieżąca ocena jakości wody 14231
Rok 2021 2956
Rok 2020 10964
Rok 2019 5919
Rok 2018 6420
Edukacja 8696
Ewidencja kąpielisk 4859
Rok 2022 200
Rok 2021 860
Rok 2020 1925
Rok 2019 2127
Rok 2018 1288
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 10983
Projekty uchwał 18664
Uchwały 1091
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 8049
Prawo wodne 5579
Ochrona zwierząt 11697
Rejestr umów 6004
Rok 2021 1529
Rok 2020 2524
Rok 2019 6411
Rok 2018 7015
Rok 2017 3676
Rok 2016 5473
Rok 2014 5378
Rok 2015 3786
Ogłoszenia 659738
Ogłoszenia o naborze 161005
Aktualne 33685
Unieważnione 25536
W toku 77489
Wyniki 407202
Oświadczenia Majątkowe 604525
Wzory oświadczeń majątkowych 2862
Oświata 33196
Petycje 9517
Planowanie przestrzenne 1363
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 259
W opracowaniu 744
Podatki 192973
Informacje ogólne 38287
Komunikaty Prezesa GUS 56605
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 27850
Uchwały podatkowe 18182
Wzory deklaracji 18351
Pomoc społeczna 7459
Przetargi 425884
Regionalny System Ostrzegania 17858
Rejestry 4303
Rejestr działalności regulowanej 19797
Rejestr informacji o środowisku 308473
Rejestr instytucji kultury 1565
Rejestr petycji 6205
Rolnictwo 5057
Akcyza 12723
Powszechny Spis Rolny 3205
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 824
Analizy, sprawozdania 34056
Azbest 849
Azbest 2019 6647
Azbest 2018 4657
Azbest 2017 4982
Azbest 2016 3976
Azbest 2015 13228
Azbest 2014 2706
Azbest 2013 4528
Deklaracja 21686
Harmonogram wywozu odpadów 52393
Informacje 57184
Wypowiedzenie umowy 14067
Nieczystości ciekłe 6121
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23323
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 11341
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 2984
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 12485
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 16119
Wnioski i interpelacje radnych 89495
Interpelacje do 31.08.2019r 119844
Wybory 27006
Materiały informacyjne 5330
Wybory do Izb Rolniczych 10976
Wybory do Parlamentu Europejskiego 3482
Rok 2014 11489
Rok 2019 12882
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 1259
Rok 2018 3914
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 1058
Rok 2018 3045
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 3170
Rok 2011 19728
Rok 2015 12723
Rok 2019 17777
Wybory na Prezydenta RP 3346
Rok 2015 20377
Rok 2020 20175
Wybory Samorządowe 11064
Rok 2006 9694
Rok 2010 30302
Rok 2014 50451
Rok 2014 - ponowne wybory 38939
Rok 2018 33670
Wybory Uzupełniające 3576
Rok 2015 34409
Rok 2016 35839
Rok 2020 23626
Rok 2021 4861
Zabytki 4332
Gminna Ewidencja Zabytków 1817
Stanowiska archeologiczne 4571
Zabytki architektury 7201
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 5628
Zadania publiczne 192744
Zamówienia publiczne 333111
Aktualne 244083
Archiwalne 193550
W toku 189602
Wyniki innych postępowań 180794
Wyniki zamówień publicznych 201593
Plan postępowań o udzielenie zamówień 21032
Zapytania ofertowe 639540

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 11470
Kanały RSS 8604
Kontakt 87094
Mapa Serwisu 8828
O biuletynie 23409
« powrót do poprzedniej strony