ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 16526
Rejestr zmian 3096340
Statystyki 20426
Zespół redakcyjny 47343

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 113621
Podstawa prawna 149779
Statut Gminy 16522
Wójt Gminy 24881
Rada Gminy 77736
Sołectwa 39263
Jednostki organizacyjne 21569
Raport o stanie gminy 14899
Raport o dostępności 2215
Regulamin pracy 13222
Strategia rozwoju 8936
------------------------------------ 975
Akty prawne 1745985
Protokoły sesji Rady Gminy 1375491
Protokoły z głosowań Rady Gminy 60956
Transmisje z obrad Rady Gminy 57641
Uchwały Rady Gminy 1578451
Zarządzenia Wójta Gminy 1196153
Akty prawne - archiwum BIP 6247
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 175824
Uchwały Rady Gminy Lubrza 422572
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 43553
Budżet Gminy 256213
Mienie komunalne 13073
Wieloletnia Prognoza Finansowa 50798
Sprawozdania Budżetowe 221787
Opinie RIO 132453
Dane kontaktowe 108800
Dodatek energetyczny 19810
Jak i co załatwić 181782
Wydziały 56296
Sprawy 124512
Druki do pobrania 44241
Koordynator ds. dostępności 4437
Konsultacje społeczne 45695
Kontrole 36426
Wystąpienia pokontrolne 17357
Odpowiedzi na wystąpienia 27360
Komisje 58482
Komisja Rewizyjna 12300
Komisja Budżetowa 19937
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4317
Łowiectwo 5067
Polowania Zbiorowe 4574
Obwieszczenia 904838
Ochrona danych osobowych 3169
Inspektor Ochrony Danych 4051
Klauzula informacyjna 21018
Ochrona środowiska 44680
Formy ochrony przyrody 636
Pomniki przyrody 7550
Rynna Paklicy i Ołoboku 5286
Kąpieliska 5404
Bieżąca ocena jakości wody 15621
Rok 2022 1461
Rok 2021 4607
Rok 2020 13840
Rok 2019 7590
Rok 2018 8321
Edukacja 11376
Ewidencja kąpielisk 5378
Rok 2022 821
Rok 2021 1436
Rok 2020 2604
Rok 2019 2802
Rok 2018 1878
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 14028
Projekty uchwał 22141
Uchwały 1879
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 9269
Prawo wodne 7739
Ocena Jakości Wody 166
Ochrona zwierząt 13477
Rejestr umów 6588
Rok 2021 2334
Rok 2020 3483
Rok 2019 7438
Rok 2018 8556
Rok 2017 4279
Rok 2016 6378
Rok 2014 6453
Rok 2015 4492
Ogłoszenia 719586
Ogłoszenia o naborze 172996
Aktualne 36402
Unieważnione 28323
W toku 82706
Wyniki 429517
Oświadczenia Majątkowe 657987
Wzory oświadczeń majątkowych 3656
Oświata 36709
Petycje 11340
Planowanie przestrzenne 3113
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 429
W opracowaniu 1233
Podatki 207426
Informacje ogólne 41806
Komunikaty Prezesa GUS 65036
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 31389
Uchwały podatkowe 21133
Wzory deklaracji 21209
Pomoc społeczna 8740
Przetargi 446958
Regionalny System Ostrzegania 19262
Rejestry 4860
Rejestr działalności regulowanej 23050
Rejestr informacji o środowisku 387637
Rejestr instytucji kultury 2482
Rejestr petycji 7552
Rolnictwo 6108
Akcyza 16155
Powszechny Spis Rolny 4720
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 839
Analizy, sprawozdania 40081
Azbest 976
Szkodliwość azbestu 617
Azbest 2019 8117
Azbest 2018 5765
Azbest 2017 6074
Azbest 2016 5125
Azbest 2015 16459
Azbest 2014 3312
Azbest 2013 5485
Deklaracja 24552
Harmonogram wywozu odpadów 59688
Informacje 63133
Wypowiedzenie umowy 15983
Nieczystości ciekłe 7635
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26517
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 12614
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 3822
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 13719
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 17412
Wnioski i interpelacje radnych 120743
Interpelacje do 31.08.2019r 143721
Wybory 27349
Materiały informacyjne 6115
Wybory do Izb Rolniczych 12321
Wybory do Parlamentu Europejskiego 3705
Rok 2014 12568
Rok 2019 15143
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 1361
Rok 2018 4659
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 1172
Rok 2018 3490
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 3395
Rok 2011 22331
Rok 2015 14404
Rok 2019 20941
Wybory na Prezydenta RP 3733
Rok 2015 22540
Rok 2020 24450
Wybory Samorządowe 11188
Rok 2006 10801
Rok 2010 33534
Rok 2014 54410
Rok 2014 - ponowne wybory 43048
Rok 2018 38235
Wybory Uzupełniające 3886
Rok 2015 37445
Rok 2016 39691
Rok 2020 28212
Rok 2021 7212
Zabytki 4768
Gminna Ewidencja Zabytków 2034
Stanowiska archeologiczne 5421
Zabytki architektury 8488
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 6571
Zadania publiczne 207289
Zamówienia publiczne 370864
Aktualne 264537
Archiwalne 221667
W toku 208138
Wyniki innych postępowań 205699
Wyniki zamówień publicznych 222643
Plan postępowań o udzielenie zamówień 24911
Zapytania ofertowe 693417

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 12565
Kanały RSS 8982
Kontakt 92765
Mapa Serwisu 9160
O biuletynie 25173
« powrót do poprzedniej strony