ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 22905
Rejestr zmian 3534485
Statystyki 20885
Zespół redakcyjny 56346

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 131908
Podstawa prawna 188334
Statut Gminy 21735
Wójt Gminy 32945
Rada Gminy 93801
Sołectwa 52771
Jednostki organizacyjne 22692
Raport o stanie gminy 25906
Raport o dostępności 9894
Regulamin pracy 17138
Strategia rozwoju 16116
------------------------------------ 1115
Akty prawne 1937863
Protokoły sesji Rady Gminy 1542554
Protokoły z głosowań Rady Gminy 86126
Transmisje z obrad Rady Gminy 77363
Uchwały Rady Gminy 1759294
Zarządzenia Wójta Gminy 1356723
Akty prawne - archiwum BIP 6550
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 200567
Uchwały Rady Gminy Lubrza 470432
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 55641
Budżet Gminy 300289
Mienie komunalne 16285
Wieloletnia Prognoza Finansowa 63665
Sprawozdania Budżetowe 256478
Opinie RIO 152082
Dane kontaktowe 125729
Dodatek energetyczny 24276
Jak i co załatwić 224096
Wydziały 63351
Sprawy 147902
Druki do pobrania 56105
Koordynator ds. dostępności 8295
Konsultacje społeczne 57409
Kontrole 37916
Wystąpienia pokontrolne 24586
Odpowiedzi na wystąpienia 34701
Komisje 61272
Komisja Rewizyjna 16749
Komisja Budżetowa 26653
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 7766
Łowiectwo 12517
Polowania Zbiorowe 13550
Obwieszczenia 1038350
Ochrona danych osobowych 3416
Inspektor Ochrony Danych 7147
Klauzula informacyjna 29321
Ochrona środowiska 52465
Formy ochrony przyrody 784
Pomniki przyrody 16377
Rynna Paklicy i Ołoboku 12709
Kąpieliska 11811
Bieżąca ocena jakości wody 19227
Rok 2023 2436
Rok 2022 8531
Rok 2021 14355
Rok 2020 23326
Rok 2019 15221
Rok 2018 16051
Edukacja 19928
Ewidencja kąpielisk 5931
Rok 2023 5334
Rok 2022 4453
Rok 2021 3505
Rok 2020 6537
Rok 2019 5339
Rok 2018 6069
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 22652
Projekty uchwał 30757
Uchwały 4780
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 17176
Prawo wodne 16079
Ocena Jakości Wody 10245
Decyzje Środowiskowe 150
Ochrona zwierząt 20972
Rejestr umów 7299
Rok 2021 7855
Rok 2020 10492
Rok 2019 12609
Rok 2018 15489
Rok 2017 5362
Rok 2016 10343
Rok 2014 9337
Rok 2015 6752
Ogłoszenia 802909
Ogłoszenia o naborze 188010
Aktualne 40653
Unieważnione 31189
W toku 88601
Wyniki 452164
Oświadczenia Majątkowe 708538
Wzory oświadczeń majątkowych 9140
Oświata 46666
Stypendium 29
Socjalne ( pomoc materialna) 365
Petycje 13412
Planowanie przestrzenne 6182
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 767
W opracowaniu 8709
Podatki 231023
Informacje ogólne 52473
Komunikaty Prezesa GUS 82508
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 41950
Uchwały podatkowe 31831
Wzory deklaracji 31052
Pomoc społeczna 15098
Przetargi 480319
Regionalny System Ostrzegania 21325
Rejestry 5582
Rejestr działalności regulowanej 29776
Rejestr informacji o środowisku 479902
Rejestr instytucji kultury 5189
Rejestr petycji 10235
Rolnictwo 9250
Akcyza 26183
Powszechny Spis Rolny 7700
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 843
Analizy, sprawozdania 54257
Azbest 1211
Szkodliwość azbestu 3149
Azbest 2019 12122
Azbest 2018 9968
Azbest 2017 9646
Azbest 2016 9161
Azbest 2015 28972
Azbest 2014 9886
Azbest 2013 10029
Deklaracja 35676
Harmonogram wywozu odpadów 74180
Informacje 76798
Wypowiedzenie umowy 19944
Nieczystości ciekłe 16930
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 37313
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 16476
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 10047
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 17857
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 20590
Zużyte Baterie i Akumulatory 432
Edukacja 38
Wnioski i interpelacje radnych 155982
Interpelacje do 31.08.2019r 176239
Wybory 27736
Materiały informacyjne 10268
Wybory do Izb Rolniczych 21671
Wybory do Parlamentu Europejskiego 3830
Rok 2014 21323
Rok 2019 22799
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 1495
Rok 2018 8153
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 1326
Rok 2018 6675
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 3551
Rok 2011 28744
Rok 2015 21644
Rok 2019 30557
Rok 2023 695
Wybory na Prezydenta RP 3904
Rok 2015 31468
Rok 2020 34707
Wybory Samorządowe 11384
Rok 2006 16568
Rok 2010 42573
Rok 2014 65291
Rok 2014 - ponowne wybory 54358
Rok 2018 50122
Wybory Uzupełniające 4061
Rok 2015 46619
Rok 2016 49445
Rok 2020 37848
Rok 2021 13070
Zabytki 5088
Gminna Ewidencja Zabytków 2271
Stanowiska archeologiczne 8738
Zabytki architektury 13678
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 11877
Zadania publiczne 229642
Zamówienia publiczne 414174
Aktualne 288770
Archiwalne 251447
W toku 230676
Wyniki innych postępowań 231522
Wyniki zamówień publicznych 253137
Plan postępowań o udzielenie zamówień 32117
Zapytania ofertowe 760430
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 7255
EFRROW 445

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 16286
Kanały RSS 9302
Kontakt 99376
Mapa Serwisu 9413
O biuletynie 28082
« powrót do poprzedniej strony