ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 11477
Rejestr zmian 1811902
Statystyki 17807
Zespół redakcyjny 16581

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 49715
Podstawa prawna 35832
Statut Gminy 9707
Wójt Gminy 17921
Rada Gminy 27586
Sołectwa 22625
Jednostki organizacyjne 16538
Raport o stanie gminy 2164
Regulamin pracy 7728
Strategia rozwoju 5510
------------------------------------ 205
Akty prawne 1008773
Protokoły sesji Rady Gminy 724445
Protokoły z głosowań Rady Gminy 9592
Transmisje z obrad Rady Gminy 11676
Uchwały Rady Gminy 899661
Zarządzenia Wójta Gminy 584055
Akty prawne - archiwum BIP 4934
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 97702
Uchwały Rady Gminy Lubrza 236775
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 22634
Budżet Gminy 135258
Mienie komunalne 7369
Wieloletnia Prognoza Finansowa 26765
Sprawozdania Budżetowe 108853
Opinie RIO 63401
Dane kontaktowe 60232
Dodatek energetyczny 12951
Jak i co załatwić 58688
Wydziały 31680
Sprawy 39623
Druki do pobrania 22017
Konsultacje społeczne 24189
Kontrole 28242
Wystąpienia pokontrolne 11008
Odpowiedzi na wystąpienia 18537
Komisje 44596
Komisja Rewizyjna 9161
Komisja Budżetowa 11313
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 8538
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 7622
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 6949
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1099
Łowiectwo 532
Obwieszczenia 439885
Ochrona danych osobowych 1265
Inspektor Ochrony Danych 1764
Klauzula informacyjna 7697
Ochrona środowiska 35068
Kąpieliska 2182
Bieżąca ocena jakości wody 7312
Rok 2019 231
Rok 2018 145
Edukacja 813
Ewidencja kąpielisk 2803
Projekty uchwał 5648
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 4380
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 4693
Pomniki przyrody 5016
Prawo wodne 607
Ochrona zwierząt 5662
Rejestr umów 4500
Rok 2019 3520
Rok 2018 3090
Rok 2017 1929
Rok 2016 2217
Rok 2015 2013
Rok 2014 2317
Ogłoszenia 438905
Ogłoszenia o naborze 103851
Aktualne 22101
Unieważnione 11478
W toku 54091
Wyniki 289125
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 44332
Oświadczenia Majątkowe 419041
Wzory oświadczeń majątkowych 37
Oświata 19969
Petycje 2061
Podatki 135920
Informacje ogólne 25349
Komunikaty Prezesa GUS 26128
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 15171
Uchwały podatkowe 7111
Wzory deklaracji 7519
Pomoc społeczna 4668
Przetargi 334364
Przetargi - archiwum BIP 52612
Regionalny System Ostrzegania 12543
Rejestry 2403
Rejestr działalności regulowanej 8556
Rejestr informacji o środowisku 87653
Rejestr petycji 3643
Rejestr zbiorów danych osobowych 45882
Rolnictwo 812
Akcyza 1896
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 13563
Azbest 302
Azbest 2019 1428
Azbest 2018 1329
Azbest 2017 1376
Azbest 2016 1259
Azbest 2015 1680
Azbest 2014 744
Azbest 2013 1234
Deklaracja 11298
Harmonogram wywozu odpadów 25973
Informacje 33802
Wypowiedzenie umowy 7273
Nieczystości ciekłe 1481
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13481
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 6654
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 906
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 7892
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 10384
Wnioski i interpelacje radnych 13938
Interpelacje do 31.08.2019r 27865
Wybory 24809
Materiały informacyjne 3387
Wybory do Izb Rolniczych 6788
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2335
Rok 2014 7769
Rok 2019 3886
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 741
Rok 2018 1717
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 531
Rok 2018 1510
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2038
Rok 2011 9495
Rok 2015 8722
Rok 2019 4700
Wybory na Prezydenta RP 1975
Rok 2015 12955
Rok 2020 549
Wybory Samorządowe 10497
Rok 2006 5917
Rok 2010 18854
Rok 2014 35847
Rok 2014 - ponowne wybory 25935
Rok 2018 16100
Wybory Uzupełniające 2220
Rok 2015 22846
Rok 2016 23827
Rok 2020 4521
Zabytki 2265
Gminna Ewidencja Zabytków 1076
Stanowiska archeologiczne 2391
Zabytki architektury 3671
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 3028
Zadania publiczne 129600
Zamówienia publiczne 218836
Aktualne 164396
Archiwalne 115523
W toku 122453
Wyniki innych postępowań 110285
Wyniki zamówień publicznych 129174
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8157
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 110433
Zapytania ofertowe 371806

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 7213
Kanały RSS 6515
Kontakt 65636
Mapa Serwisu 6863
O biuletynie 16780
« powrót do poprzedniej strony