ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 12484
Rejestr zmian 2046755
Statystyki 18328
Zespół redakcyjny 17466

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 54129
Podstawa prawna 47563
Statut Gminy 11013
Wójt Gminy 19257
Rada Gminy 31267
Sołectwa 25611
Jednostki organizacyjne 17744
Raport o stanie gminy 4489
Regulamin pracy 8637
Strategia rozwoju 6204
------------------------------------ 385
Akty prawne 1148117
Protokoły sesji Rady Gminy 845634
Protokoły z głosowań Rady Gminy 17528
Transmisje z obrad Rady Gminy 19531
Uchwały Rady Gminy 1024015
Zarządzenia Wójta Gminy 701038
Akty prawne - archiwum BIP 5203
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 113221
Uchwały Rady Gminy Lubrza 273343
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 26995
Budżet Gminy 152112
Mienie komunalne 8269
Wieloletnia Prognoza Finansowa 31331
Sprawozdania Budżetowe 128973
Opinie RIO 75116
Dane kontaktowe 68895
Dodatek energetyczny 14006
Jak i co załatwić 75082
Wydziały 36282
Sprawy 46706
Druki do pobrania 24718
Konsultacje społeczne 28002
Kontrole 29973
Wystąpienia pokontrolne 12121
Odpowiedzi na wystąpienia 20083
Komisje 47597
Komisja Rewizyjna 9650
Komisja Budżetowa 12788
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 9636
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 8480
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 8047
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1746
Łowiectwo 949
Obwieszczenia 517460
Ochrona danych osobowych 1658
Inspektor Ochrony Danych 2235
Klauzula informacyjna 9792
Ochrona środowiska 36934
Formy ochrony przyrody 146
Pomniki przyrody 1340
Rynna Paklicy i Ołoboku 867
Kąpieliska 2823
Bieżąca ocena jakości wody 9592
Rok 2020 2078
Rok 2019 1783
Rok 2018 1413
Edukacja 2862
Ewidencja kąpielisk 3560
Rok 2020 273
Rok 2019 237
Rok 2018 264
Projekty uchwał 8528
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 6087
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 5679
Prawo wodne 1461
Ochrona zwierząt 7077
Rejestr umów 4953
Rok 2020 257
Rok 2019 4257
Rok 2018 3865
Rok 2017 2317
Rok 2016 2955
Rok 2015 2533
Rok 2014 2973
Ogłoszenia 490360
Ogłoszenia o naborze 113090
Aktualne 24826
Unieważnione 14748
W toku 59483
Wyniki 321590
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 50654
Oświadczenia Majątkowe 467788
Wzory oświadczeń majątkowych 728
Oświata 22191
Petycje 4368
Podatki 149321
Informacje ogólne 28541
Komunikaty Prezesa GUS 33161
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 18045
Uchwały podatkowe 9543
Wzory deklaracji 9953
Pomoc społeczna 5125
Przetargi 357501
Przetargi - archiwum BIP 60592
Regionalny System Ostrzegania 13754
Rejestry 2880
Rejestr działalności regulowanej 10584
Rejestr informacji o środowisku 134141
Rejestr petycji 4200
Rejestr zbiorów danych osobowych 47079
Rolnictwo 1663
Akcyza 4409
Powszechny Spis Rolny 584
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 279
Analizy, sprawozdania 18416
Azbest 462
Azbest 2019 2850
Azbest 2018 2091
Azbest 2017 2276
Azbest 2016 1992
Azbest 2015 2748
Azbest 2014 1163
Azbest 2013 1949
Deklaracja 13427
Harmonogram wywozu odpadów 31015
Informacje 39349
Wypowiedzenie umowy 8614
Nieczystości ciekłe 2526
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15353
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 7541
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 1461
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 8695
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 11478
Wnioski i interpelacje radnych 27936
Interpelacje do 31.08.2019r 52389
Wybory 25566
Materiały informacyjne 3846
Wybory do Izb Rolniczych 7497
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2500
Rok 2014 8423
Rok 2019 6645
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 892
Rok 2018 2410
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 679
Rok 2018 1917
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2195
Rok 2011 11858
Rok 2015 9718
Rok 2019 8910
Wybory na Prezydenta RP 2142
Rok 2015 14581
Rok 2020 6227
Wybory Samorządowe 10673
Rok 2006 6678
Rok 2010 21666
Rok 2014 39521
Rok 2014 - ponowne wybory 28999
Rok 2018 21140
Wybory Uzupełniające 2405
Rok 2015 25452
Rok 2016 26771
Rok 2020 9834
Zabytki 2790
Gminna Ewidencja Zabytków 1265
Stanowiska archeologiczne 2804
Zabytki architektury 4385
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 3623
Zadania publiczne 143517
Zamówienia publiczne 245994
Aktualne 184105
Archiwalne 132452
W toku 138359
Wyniki innych postępowań 126529
Wyniki zamówień publicznych 146425
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11275
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 126962
Zapytania ofertowe 409200

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 8122
Kanały RSS 7096
Kontakt 71086
Mapa Serwisu 7414
O biuletynie 18232
« powrót do poprzedniej strony