ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 13569
Rejestr zmian 2305203
Statystyki 18941
Zespół redakcyjny 19457

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 63909
Podstawa prawna 66474
Statut Gminy 12456
Wójt Gminy 20662
Rada Gminy 37810
Sołectwa 29348
Jednostki organizacyjne 18876
Raport o stanie gminy 6787
Raport o dostępności 134
Regulamin pracy 10008
Strategia rozwoju 6815
------------------------------------ 570
Akty prawne 1305798
Protokoły sesji Rady Gminy 980971
Protokoły z głosowań Rady Gminy 26860
Transmisje z obrad Rady Gminy 28990
Uchwały Rady Gminy 1166165
Zarządzenia Wójta Gminy 829003
Akty prawne - archiwum BIP 5507
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 130295
Uchwały Rady Gminy Lubrza 315249
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 31856
Budżet Gminy 171575
Mienie komunalne 9230
Wieloletnia Prognoza Finansowa 36754
Sprawozdania Budżetowe 154621
Opinie RIO 91120
Dane kontaktowe 80525
Dodatek energetyczny 15312
Jak i co załatwić 97557
Wydziały 41764
Sprawy 60910
Druki do pobrania 29282
Koordynator ds. dostępności 464
Konsultacje społeczne 32395
Kontrole 31823
Wystąpienia pokontrolne 13565
Odpowiedzi na wystąpienia 22361
Komisje 51081
Komisja Rewizyjna 10200
Komisja Budżetowa 14690
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2332
Łowiectwo 1904
Obwieszczenia 613722
Ochrona danych osobowych 2122
Inspektor Ochrony Danych 2692
Klauzula informacyjna 12362
Ochrona środowiska 39113
Formy ochrony przyrody 279
Pomniki przyrody 2934
Rynna Paklicy i Ołoboku 2013
Kąpieliska 3398
Bieżąca ocena jakości wody 11550
Rok 2020 5526
Rok 2019 3192
Rok 2018 3165
Edukacja 4859
Ewidencja kąpielisk 3995
Rok 2020 716
Rok 2019 979
Rok 2018 602
Projekty uchwał 12115
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 7782
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 6580
Prawo wodne 2475
Ochrona zwierząt 8759
Rejestr umów 5358
Rok 2021 244
Rok 2020 881
Rok 2019 5022
Rok 2018 4956
Rok 2017 2744
Rok 2016 3867
Rok 2014 3814
Rok 2015 2968
Ogłoszenia 554692
Ogłoszenia o naborze 130476
Aktualne 28202
Unieważnione 18950
W toku 66125
Wyniki 357016
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 58376
Oświadczenia Majątkowe 520320
Wzory oświadczeń majątkowych 1501
Oświata 25941
Petycje 6314
Podatki 166251
Informacje ogólne 32296
Komunikaty Prezesa GUS 41707
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 21210
Uchwały podatkowe 12769
Wzory deklaracji 13128
Pomoc społeczna 5598
Przetargi 387228
Przetargi - archiwum BIP 69637
Regionalny System Ostrzegania 15389
Rejestry 3399
Rejestr działalności regulowanej 13548
Rejestr informacji o środowisku 192991
Rejestr instytucji kultury 207
Rejestr petycji 4896
Rolnictwo 2822
Akcyza 7301
Powszechny Spis Rolny 1628
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 655
Analizy, sprawozdania 23940
Azbest 615
Azbest 2019 4297
Azbest 2018 2989
Azbest 2017 3297
Azbest 2016 2677
Azbest 2015 7177
Azbest 2014 1654
Azbest 2013 2856
Deklaracja 16528
Harmonogram wywozu odpadów 38767
Informacje 46418
Wypowiedzenie umowy 10803
Nieczystości ciekłe 3778
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17932
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 9054
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 1971
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 9803
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 13314
Wnioski i interpelacje radnych 46609
Interpelacje do 31.08.2019r 77674
Wybory 26180
Materiały informacyjne 4280
Wybory do Izb Rolniczych 8399
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2627
Rok 2014 9234
Rok 2019 9109
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 997
Rok 2018 2941
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 838
Rok 2018 2298
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2316
Rok 2011 14707
Rok 2015 10691
Rok 2019 12525
Wybory na Prezydenta RP 2288
Rok 2015 16410
Rok 2020 11992
Wybory Samorządowe 10817
Rok 2006 7413
Rok 2010 24710
Rok 2014 43417
Rok 2014 - ponowne wybory 32573
Rok 2018 25791
Wybory Uzupełniające 2554
Rok 2015 28483
Rok 2016 30005
Rok 2020 15373
Rok 2021 527
Zabytki 3405
Gminna Ewidencja Zabytków 1455
Stanowiska archeologiczne 3354
Zabytki architektury 5490
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 4371
Zadania publiczne 162756
Zamówienia publiczne 278395
Aktualne 207264
Archiwalne 153128
W toku 157004
Wyniki innych postępowań 144525
Wyniki zamówień publicznych 166548
Plan postępowań o udzielenie zamówień 14897
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 146518
Zapytania ofertowe 462915

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 9140
Kanały RSS 7684
Kontakt 76735
Mapa Serwisu 7961
O biuletynie 20066
« powrót do poprzedniej strony