ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 11185
Rejestr zmian 1717102
Statystyki 17643
Zespół redakcyjny 15965

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 48492
Podstawa prawna 32735
Statut Gminy 9466
Wójt Gminy 17562
Rada Gminy 26473
Sołectwa 21911
Jednostki organizacyjne 16168
Raport o stanie gminy 1824
Regulamin pracy 7482
Strategia rozwoju 5313
------------------------------------ 159
Akty prawne 968978
Protokoły sesji Rady Gminy 686176
Protokoły z głosowań Rady Gminy 7970
Transmisje z obrad Rady Gminy 9963
Uchwały Rady Gminy 857418
Zarządzenia Wójta Gminy 544365
Akty prawne - archiwum BIP 4825
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 94193
Uchwały Rady Gminy Lubrza 229099
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 21602
Budżet Gminy 129263
Mienie komunalne 7146
Wieloletnia Prognoza Finansowa 25860
Sprawozdania Budżetowe 104024
Opinie RIO 61026
Dane kontaktowe 57887
Dodatek energetyczny 12670
Jak i co załatwić 54033
Wydziały 30362
Sprawy 37234
Druki do pobrania 21464
Konsultacje społeczne 23221
Kontrole 27675
Wystąpienia pokontrolne 10775
Odpowiedzi na wystąpienia 18265
Komisje 43467
Komisja Rewizyjna 8965
Komisja Budżetowa 10958
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 8256
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 7436
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 6777
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 975
Łowiectwo 408
Obwieszczenia 420523
Ochrona danych osobowych 1133
Inspektor Ochrony Danych 1595
Klauzula informacyjna 6526
Ochrona środowiska 34549
Kąpieliska 1993
Bieżąca ocena jakości wody 6342
Edukacja 481
Ewidencja kąpielisk 2509
Projekty uchwał 4947
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 3975
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 4482
Pomniki przyrody 4585
Prawo wodne 471
Ochrona zwierząt 5227
Rejestr umów 4354
Rok 2019 3337
Rok 2018 2815
Rok 2017 1819
Rok 2016 2099
Rok 2015 1894
Rok 2014 2054
Ogłoszenia 425295
Oświata 19424
Ogłoszenia o naborze 100224
Aktualne 21347
Unieważnione 10478
W toku 52148
Wyniki 280155
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 42772
Pomoc społeczna 4539
Petycje 1470
Oświadczenia Majątkowe 403843
Regionalny System Ostrzegania 12261
Wnioski i interpelacje radnych 10036
Interpelacje do 31.08.2019r 19290
Podatki 132336
Informacje ogólne 24517
Komunikaty Prezesa GUS 24509
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 14668
Uchwały podatkowe 6653
Wzory deklaracji 7091
Rolnictwo 678
Akcyza 1392
Przetargi 327944
Przetargi - archiwum BIP 50717
Rejestry 2265
Rejestr działalności regulowanej 7794
Rejestr informacji o środowisku 75864
Rejestr petycji 3462
Rejestr zbiorów danych osobowych 45387
Wybory 24644
Materiały informacyjne 3245
Wybory do Izb Rolniczych 6548
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2269
Rok 2014 7577
Rok 2019 3150
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 675
Rok 2018 1560
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 464
Rok 2018 1361
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1976
Rok 2011 9182
Rok 2015 8506
Rok 2019 3844
Wybory na Prezydenta RP 1917
Rok 2015 12391
Rok 2020 144
Wybory Samorządowe 10437
Rok 2006 5710
Rok 2010 18141
Rok 2014 34715
Rok 2014 - ponowne wybory 25116
Rok 2018 14756
Wybory Uzupełniające 2167
Rok 2015 22122
Rok 2016 23111
Rok 2020 3179
Zamówienia publiczne 209695
Aktualne 158794
Archiwalne 110975
W toku 118152
Wyniki innych postępowań 105779
Wyniki zamówień publicznych 124101
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7166
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 107007
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 12073
Azbest 256
Azbest 2019 1127
Azbest 2018 1083
Azbest 2017 1081
Azbest 2016 1054
Azbest 2015 1380
Azbest 2014 596
Azbest 2013 1009
Deklaracja 10879
Harmonogram wywozu odpadów 24337
Informacje 32170
Wypowiedzenie umowy 7082
Nieczystości ciekłe 1218
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12947
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 6508
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 752
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 7513
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 10018
Zadania publiczne 126330
Zabytki 2112
Gminna Ewidencja Zabytków 1022
Stanowiska archeologiczne 2266
Zabytki architektury 3445
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 2853
Zapytania ofertowe 362362

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 6977
Kanały RSS 6358
Kontakt 63929
Mapa Serwisu 6694
O biuletynie 16528
« powrót do poprzedniej strony