Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 11473
Rejestr zmian 1811122
Statystyki 17805
Zespół redakcyjny 16578

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 49710
Podstawa prawna 35831
Statut Gminy 9704
Wójt Gminy 17919
Rada Gminy 27558
Sołectwa 22619
Jednostki organizacyjne 16537
Raport o stanie gminy 2163
Regulamin pracy 7726
Strategia rozwoju 5508
------------------------------------ 205
Akty prawne 1008470
Protokoły sesji Rady Gminy 724183
Protokoły z głosowań Rady Gminy 9581
Transmisje z obrad Rady Gminy 11667
Uchwały Rady Gminy 899379
Zarządzenia Wójta Gminy 583778
Akty prawne - archiwum BIP 4933
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 97680
Uchwały Rady Gminy Lubrza 236715
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 22624
Budżet Gminy 135233
Mienie komunalne 7366
Wieloletnia Prognoza Finansowa 26751
Sprawozdania Budżetowe 108823
Opinie RIO 63376
Dane kontaktowe 60217
Dodatek energetyczny 12948
Jak i co załatwić 58644
Wydziały 31663
Sprawy 39598
Druki do pobrania 22012
Konsultacje społeczne 24171
Kontrole 28234
Wystąpienia pokontrolne 11005
Odpowiedzi na wystąpienia 18535
Komisje 44586
Komisja Rewizyjna 9159
Komisja Budżetowa 11309
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 8535
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 7617
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 6949
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1098
Łowiectwo 529
Obwieszczenia 439636
Ochrona danych osobowych 1264
Inspektor Ochrony Danych 1761
Klauzula informacyjna 7688
Ochrona środowiska 35062
Kąpieliska 2178
Bieżąca ocena jakości wody 7308
Rok 2019 230
Rok 2018 145
Edukacja 797
Ewidencja kąpielisk 2802
Projekty uchwał 5644
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 4379
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 4692
Pomniki przyrody 5010
Prawo wodne 605
Ochrona zwierząt 5658
Rejestr umów 4498
Rok 2019 3517
Rok 2018 3089
Rok 2017 1928
Rok 2016 2217
Rok 2015 2013
Rok 2014 2316
Ogłoszenia 438799
Ogłoszenia o naborze 103630
Aktualne 22084
Unieważnione 11454
W toku 54067
Wyniki 288708
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 44305
Oświadczenia Majątkowe 418928
Wzory oświadczeń majątkowych 33
Oświata 19966
Petycje 2052
Podatki 135881
Informacje ogólne 25340
Komunikaty Prezesa GUS 26106
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 15159
Uchwały podatkowe 7104
Wzory deklaracji 7515
Pomoc społeczna 4665
Przetargi 334303
Przetargi - archiwum BIP 52589
Regionalny System Ostrzegania 12540
Rejestry 2401
Rejestr działalności regulowanej 8554
Rejestr informacji o środowisku 87568
Rejestr petycji 3642
Rejestr zbiorów danych osobowych 45871
Rolnictwo 809
Akcyza 1895
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 13557
Azbest 302
Azbest 2019 1428
Azbest 2018 1316
Azbest 2017 1376
Azbest 2016 1259
Azbest 2015 1678
Azbest 2014 742
Azbest 2013 1232
Deklaracja 11298
Harmonogram wywozu odpadów 25964
Informacje 33788
Wypowiedzenie umowy 7273
Nieczystości ciekłe 1478
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13470
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 6654
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 905
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 7891
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 10381
Wnioski i interpelacje radnych 13908
Interpelacje do 31.08.2019r 27813
Wybory 24807
Materiały informacyjne 3387
Wybory do Izb Rolniczych 6785
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2334
Rok 2014 7767
Rok 2019 3877
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 740
Rok 2018 1716
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 530
Rok 2018 1510
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2038
Rok 2011 9492
Rok 2015 8721
Rok 2019 4683
Wybory na Prezydenta RP 1975
Rok 2015 12946
Rok 2020 549
Wybory Samorządowe 10497
Rok 2006 5913
Rok 2010 18850
Rok 2014 35836
Rok 2014 - ponowne wybory 25927
Rok 2018 16088
Wybory Uzupełniające 2220
Rok 2015 22842
Rok 2016 23824
Rok 2020 4505
Zabytki 2262
Gminna Ewidencja Zabytków 1076
Stanowiska archeologiczne 2390
Zabytki architektury 3668
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 3025
Zadania publiczne 129572
Zamówienia publiczne 218765
Aktualne 164346
Archiwalne 115488
W toku 122421
Wyniki innych postępowań 110258
Wyniki zamówień publicznych 129136
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8151
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 110373
Zapytania ofertowe 371731

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 7211
Kanały RSS 6513
Kontakt 65609
Mapa Serwisu 6861
O biuletynie 16776