ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 13448
Rejestr zmian 2280589
Statystyki 18873
Zespół redakcyjny 19252

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 62627
Podstawa prawna 64169
Statut Gminy 12349
Wójt Gminy 20536
Rada Gminy 37076
Sołectwa 28984
Jednostki organizacyjne 18787
Raport o stanie gminy 6590
Regulamin pracy 9894
Strategia rozwoju 6757
------------------------------------ 555
Akty prawne 1289890
Protokoły sesji Rady Gminy 966140
Protokoły z głosowań Rady Gminy 25919
Transmisje z obrad Rady Gminy 28152
Uchwały Rady Gminy 1152331
Zarządzenia Wójta Gminy 816545
Akty prawne - archiwum BIP 5487
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 128646
Uchwały Rady Gminy Lubrza 311579
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 31298
Budżet Gminy 169881
Mienie komunalne 9143
Wieloletnia Prognoza Finansowa 36217
Sprawozdania Budżetowe 151954
Opinie RIO 89578
Dane kontaktowe 79524
Dodatek energetyczny 15182
Jak i co załatwić 94744
Wydziały 41200
Sprawy 59127
Druki do pobrania 28829
Koordynator ds. dostępności 365
Konsultacje społeczne 32033
Kontrole 31606
Wystąpienia pokontrolne 13396
Odpowiedzi na wystąpienia 22100
Komisje 50744
Komisja Rewizyjna 10138
Komisja Budżetowa 14532
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 10681
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 9565
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 9144
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2262
Łowiectwo 1800
Obwieszczenia 603262
Ochrona danych osobowych 2059
Inspektor Ochrony Danych 2642
Klauzula informacyjna 12051
Ochrona środowiska 38869
Formy ochrony przyrody 269
Pomniki przyrody 2770
Rynna Paklicy i Ołoboku 1897
Kąpieliska 3347
Bieżąca ocena jakości wody 11311
Rok 2020 5170
Rok 2019 3041
Rok 2018 2987
Edukacja 4660
Ewidencja kąpielisk 3943
Rok 2020 662
Rok 2019 918
Rok 2018 570
Projekty uchwał 11823
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 7619
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 6505
Prawo wodne 2367
Ochrona zwierząt 8561
Rejestr umów 5338
Rok 2021 199
Rok 2020 809
Rok 2019 4924
Rok 2018 4876
Rok 2017 2698
Rok 2016 3781
Rok 2014 3705
Rok 2015 2927
Ogłoszenia 548538
Ogłoszenia o naborze 128661
Aktualne 27898
Unieważnione 18598
W toku 65521
Wyniki 354332
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 57654
Oświadczenia Majątkowe 514152
Wzory oświadczeń majątkowych 1412
Oświata 25621
Petycje 6130
Podatki 164505
Informacje ogólne 31847
Komunikaty Prezesa GUS 40834
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 20853
Uchwały podatkowe 12533
Wzory deklaracji 12826
Pomoc społeczna 5545
Przetargi 384235
Przetargi - archiwum BIP 68754
Regionalny System Ostrzegania 15181
Rejestry 3345
Rejestr działalności regulowanej 13293
Rejestr informacji o środowisku 186381
Rejestr instytucji kultury 166
Rejestr petycji 4816
Rolnictwo 2704
Akcyza 7002
Powszechny Spis Rolny 1529
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 599
Analizy, sprawozdania 23303
Azbest 602
Azbest 2019 4153
Azbest 2018 2907
Azbest 2017 3212
Azbest 2016 2601
Azbest 2015 6655
Azbest 2014 1596
Azbest 2013 2753
Deklaracja 16214
Harmonogram wywozu odpadów 38049
Informacje 45807
Wypowiedzenie umowy 10582
Nieczystości ciekłe 3650
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17579
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 8861
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 1891
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 9678
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 13108
Wnioski i interpelacje radnych 44622
Interpelacje do 31.08.2019r 75229
Wybory 26120
Materiały informacyjne 4244
Wybory do Izb Rolniczych 8339
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2621
Rok 2014 9166
Rok 2019 8866
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 985
Rok 2018 2883
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 830
Rok 2018 2260
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2309
Rok 2011 14449
Rok 2015 10611
Rok 2019 12139
Wybory na Prezydenta RP 2278
Rok 2015 16224
Rok 2020 11499
Wybory Samorządowe 10804
Rok 2006 7345
Rok 2010 24446
Rok 2014 43006
Rok 2014 - ponowne wybory 32236
Rok 2018 25386
Wybory Uzupełniające 2537
Rok 2015 28212
Rok 2016 29692
Rok 2020 14827
Rok 2021 424
Zabytki 3327
Gminna Ewidencja Zabytków 1435
Stanowiska archeologiczne 3300
Zabytki architektury 5417
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 4323
Zadania publiczne 160504
Zamówienia publiczne 275764
Aktualne 204910
Archiwalne 150651
W toku 154809
Wyniki innych postępowań 142674
Wyniki zamówień publicznych 164591
Plan postępowań o udzielenie zamówień 14520
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 144726
Zapytania ofertowe 456802

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 9031
Kanały RSS 7617
Kontakt 76120
Mapa Serwisu 7895
O biuletynie 19867