ˆ

Ogłoszenia o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania dokumentów
2021-08-02 17:00:00
Stanowisko
inspektora w Urzędzie Gminy Lubrza ds. budownictwa i zamówień publicznych
Nazwa wydziału ogłaszającego
samodzielne stanowisko
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania dokumentów
2021-08-02 17:00:00
Stanowisko
inspektora w Urzędzie Gminy Lubrza ds. utrzymania czystości i porządku w gminie oraz odpadów
Nazwa wydziału ogłaszającego
samodzielne stanowisko
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-07-13
Termin składania dokumentów
2021-08-09 15:00:00
Stanowisko
Główny Księgowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Inne