ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-10-24
Termin składania dokumentów
2023-11-06 00:00:00
Stanowisko
Inspektor ds. płac i oświaty
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Finansowej
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-04-26
Termin składania dokumentów
2023-05-08 17:00:00
Stanowisko
Inspektor ds. płac i oświaty
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Finansowej
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-10-21
Termin składania dokumentów
2022-11-02 15:00:00
Stanowisko
Inspektor ds. księgowości w zakresie podatków i opłat lokalnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Finansowej
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-08-30
Termin składania dokumentów
2022-09-12 17:00:00
Stanowisko
Inspektor w Referacie Gospodarki Finansowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Finansowej
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania dokumentów
2022-08-19 13:00:00
Stanowisko
Inspektor w Referacie Gospodarki Finansowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Finansowej
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-09-20
Termin składania dokumentów
2021-09-30 15:00:00
Stanowisko
samodzielne stanowisko ds. Gospodarki Gruntami
Nazwa wydziału ogłaszającego
samodzielne stanowisko
Lp: 7
Data ogłoszenia
2021-09-17
Termin składania dokumentów
2021-09-27 17:00:00
Stanowisko
samodzielne stanowisko ds. Organizacyjno-Społecznych
Nazwa wydziału ogłaszającego
samodzielne stanowisko
Lp: 8
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania dokumentów
2021-08-02 17:00:00
Stanowisko
inspektora w Urzędzie Gminy Lubrza ds. utrzymania czystości i porządku w gminie oraz odpadów
Nazwa wydziału ogłaszającego
samodzielne stanowisko
Lp: 9
Data ogłoszenia
2021-07-13
Termin składania dokumentów
2021-08-09 15:00:00
Stanowisko
Główny Księgowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Inne
Lp: 10
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania dokumentów
2021-07-19 17:00:00
Stanowisko
inspektora w Urzędzie Gminy Lubrza ds. utrzymania czystości i porządku w gminie oraz odpadów
Nazwa wydziału ogłaszającego
samodzielne stanowisko

Nawigacja między stronami listy informacji