ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy LubrzaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Lubrza

Szczegóły informacji

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Lubrza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Lubrza , Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza, woj. lubuskie

Finansowanie: Usługi

Nr TED: 492004-2021-PL

Termin składania ofert / wniosków: 2021-10-28 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-10-28 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2021-09-29 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony