ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 12.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy (DOC, 101 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Oswiadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy (DOC, 92 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ Klauzula informacyjna (DOCX, 14.3 KiB)