ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn Etap II
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 2.2 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 63.5 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 47.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Lubrza w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 18.8 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 102 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 30 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 102.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej (DOC, 36.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 29.9 KiB)
 • Infomacja z otwarcia ofert (PDF, 46.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 116.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie ) odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niektórych nie zamieszkałych ( budynków użyteczności publicznej ) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) na terenie gminy Lubrza na rok 2023
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 183.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 445.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (ZIP, 70.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy (PDF, 244.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 29.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 38.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy (DOC, 127 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ -Przedmiar robót (PDF, 302.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 49.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 56.1 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 38 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (7Z, 16.1 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62.5 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 126 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 78 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 207 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 54.8 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 37.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 51.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 126 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załacznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 302.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 8.7 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 35.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.2 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 94.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie Dzieci z Rodzin Pegeerowskich w Rozwoju Cyfrowym – Granty PPGR
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 97 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 120.5 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 93 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 92.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 181 KiB)
 • załącznik nr 3 - do umowy (DOCX, 79.1 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 94.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 78 KiB)
 • Informacja o zmiaie załącznika nr 1 do SWZ (PDF, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zmodyfikowany (DOCX, 99.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 163.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 57.7 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 89.6 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 (PDF, 40.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 5 (PDF, 143.8 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 6 (PDF, 52.1 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 119.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (7Z, 16.1 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62.5 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 78 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 207 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 280.7 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 39.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 57.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 137.8 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 44.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 1.6 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 126.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • załącznik nr 9 - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (7Z, 240.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 125.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załączniik nr 1 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (7Z, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 127.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 302.1 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZEŁAZY (PDF, 34.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 34.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 45.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 76.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji