ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 126 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załacznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 302.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 8.7 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 35.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.2 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 94.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (7Z, 16.1 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62.5 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 78 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 207 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 280.7 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 39.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 57.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 137.8 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 44.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załączniik nr 1 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (7Z, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 127.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 302.1 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZEŁAZY (PDF, 34.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 34.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 45.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 76.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 1a Dokumentacja do zgłoszenia robót (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 1b SST (ZIP, 778 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.3 KiB)
 • załączniik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 450.7 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 77.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa obiektu kulturalno-oświatowego pod nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno- Oświatowe "Obserwatorium Nietoperzy - Boryszyn"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ skan (PDF, 13.1 MiB)
 • Zał nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 10.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (DOCX, 704.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ - przedmiar robót (DOCX, 59.5 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 237.4 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 13.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 230.6 KiB)
 • Szczegóły postępowania (PDF, 514.8 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zdania (PDF, 237.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 347.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 754.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa obiektu kulturalno-oświatowego pod nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno-Oświatowe "Obserwatorium Nietoperzy - Boryszyn"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ skan (PDF, 13.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (DOCX, 704.5 KiB)
 • Zał nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 10.9 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ - przedmiar robót (DOCX, 59.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 240.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 321.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 330.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa obiektu kulturalno-oświatowego pod nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno-Oświatowe "Obserwatorium Nietoperzy - Boryszyn"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 71.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 13.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (DOCX, 704.5 KiB)
 • Zał nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 10.9 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ - przedmiar robót (DOCX, 59.5 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia (PDF, 244.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert-Boryszyn (PDF, 317.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 681 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2021
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 10 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 121 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 68 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 147 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - wykaz usług (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 416.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 634.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 114.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 85.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 388.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 003018F w m. Mostki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 117.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 275.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 362.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji