ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mostki, Przełazy
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Mostki (7Z, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Mostki II (7Z, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Przełazy (7Z, 4.7 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Ofertowy (PDF, 104.1 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • załacznik nr 11 Przedmiar robót (7Z, 712.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (DOC, 137.5 KiB)