ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja sprzętu (DOCX, 18.1 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowo - cenowy (PDF, 123.6 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy (DOCX, 34 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja sprzętu Poprawiony (DOCX, 27.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Staropole
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 7.2 MiB)
 • załącznki nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 103.4 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 149 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ Przedmiar robót (ZIP, 1.3 MiB)