ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie Dzieci z Rodzin Pegeerowskich w Rozwoju Cyfrowym – Granty PPGR
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 97 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 120.5 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 93 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 92.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 181 KiB)
 • załącznik nr 3 - do umowy (DOCX, 79.1 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 94.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 78 KiB)
 • Informacja o zmiaie załącznika nr 1 do SWZ (PDF, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zmodyfikowany (DOCX, 99.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 163.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (7Z, 16.1 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 78 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 207 KiB)