ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-11-24
Data rozstrzygnięcia
2020-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2021”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-10-19
Data rozstrzygnięcia
2020-11-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa pomostu rekreacyjnego na działce nr ewid. 282, obręb 0005 Nowa Wioska w gminie Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-06-02
Data rozstrzygnięcia
2020-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej na działkach nr 377/7 i 376/18 w m. Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-03-11
Data rozstrzygnięcia
2020-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1244F w m. Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-02-17
Data rozstrzygnięcia
2020-03-31
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIOSKA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-12-06
Data rozstrzygnięcia
2020-01-02
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-11-15
Data rozstrzygnięcia
2019-12-02
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 003018F w m. Mostki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-09-06
Data rozstrzygnięcia
2019-10-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-09-05
Data rozstrzygnięcia
2019-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-07-19
Data rozstrzygnięcia
2019-08-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F i dróg gminnych na dz. nr 62/5 i 62/6 w m. Zagórze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji