ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-06-11
Data rozstrzygnięcia
2019-06-26
Tytuł zamówienia publicznego
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lubrzy ZP.271.5.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2019-03-26
Data rozstrzygnięcia
2019-05-09
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 134/2, 134/4, 133/9 w m. Bucze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-03-13
Data rozstrzygnięcia
2019-04-18
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-02-28
Data rozstrzygnięcia
2019-04-11
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-12-17
Data rozstrzygnięcia
2019-01-03
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - Znak sprawy: ZP.11/2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 546.5 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-11-02
Data rozstrzygnięcia
2018-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-03-21
Data rozstrzygnięcia
2018-04-24
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F oraz 1221F w m. Staropole
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 120.8 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2017-12-18
Data rozstrzygnięcia
2018-01-24
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 476.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.2 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2017-12-05
Data rozstrzygnięcia
2018-01-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 107.6 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2017-08-31
Data rozstrzygnięcia
2017-10-03
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej - ul. Plażowa w m. Lubrza - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 148.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji