ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2017-07-28
Data rozstrzygnięcia
2017-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4 000 000,00 PLN dla Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 173.4 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2017-03-27
Data rozstrzygnięcia
2017-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej – ul. Plażowa w m. Lubrza – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 206.4 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2017-02-23
Data rozstrzygnięcia
2017-04-03
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych na działkach nr 253, 254 i 257 w m. Laski, Gmina Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1 MiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2017-02-20
Data rozstrzygnięcia
2017-03-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Przełazy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 183.9 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2017-02-08
Data rozstrzygnięcia
2017-03-17
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką dz. nr 388/6 w miejscowości Mostki, gmina Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 219.3 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2017-01-19
Data rozstrzygnięcia
2017-01-19
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 003001F w m. Boryszyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 37
Data ogłoszenia
2016-12-02
Data rozstrzygnięcia
2016-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 97.7 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2016-09-22
Data rozstrzygnięcia
2016-10-20
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 93.2 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2016-06-09
Data rozstrzygnięcia
2016-06-09
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 222 I 219/1 WRAZ Z BUDOWĄ ZJAZDU I UTWARDZENIEM TERENU W M. NOWA WIOSKA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 40
Data ogłoszenia
2016-02-02
Data rozstrzygnięcia
2016-03-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Buczyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 194 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji