ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski nad inwestycją „Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja cz 1 (7Z, 3.2 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja cz 2 (7Z, 10 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja cz 3 (7Z, 9.6 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja cz 4 (7Z, 12.8 MiB)
 • Załacznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 104.4 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 111 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz personelu (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.7 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 39.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz 1 (7Z, 3.2 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz 2 (7Z, 10 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz 3 (7Z, 9.6 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz 4 (7Z, 12.8 MiB)
 • Załacznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 104.4 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 149 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ -Przedmiar robót (PDF, 8 MiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 39 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 98 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mostki, Przełazy” Znak sprawy: ZP.271.2.2024
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Przełazy (7Z, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Mostki (7Z, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Mostki II (7Z, 5.1 MiB)
 • załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 104.2 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 148.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • załacznik nr 11 Przedmiar robót (7Z, 712.1 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 39.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 131 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mostki, Przełazy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Mostki (7Z, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Mostki II (7Z, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Przełazy (7Z, 4.7 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Ofertowy (PDF, 104.1 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • załacznik nr 11 Przedmiar robót (7Z, 712.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (DOC, 137.5 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 39.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 126.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Leśnej – drogi gminnej w miejscowości Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ- Dokumentacja (PDF, 505.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja c.d (PDF, 397.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 112.6 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 137.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ -Przedmiar robót (PDF, 310.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 39.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 114 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Lubrza w okresie od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Przedmiot zamówienia (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załacznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy (PDF, 103.2 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 38.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 97.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ -Dokumentacja (7Z, 14.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Ofertowy (PDF, 104.1 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 138.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załąćznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 416 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 52.6 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 88.5 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 39.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 107.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych (budynków użyteczności publicznej) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza w latach 2024 - 2025
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (DOCX, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 246 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (7Z, 64.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy (DOCX, 43.6 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 39 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa zjazdów w pasie drogi gminnej w miejscowości Buczyna-Zagaje
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja 1 (7Z, 923.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja 2 (7Z, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja mapa (PNG, 181 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 103.6 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 148.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 11do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 204.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 97.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II (PDF, 148.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • _Zalacznik_nr_1_do_SWZ_-_Dokumentacja_1 (7Z, 13.2 MiB)
 • _Zalacznik_nr_1_do_SWZ_-_Dokumentacja_2 (7Z, 15.4 MiB)
 • _Zalacznik_nr_1_do_SWZ_-_Dokumentacja_3 (7Z, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 105.3 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 146.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar_Robót (PDF, 160.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42.6 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji