ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski nad inwestycją „Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja cz 1 (7Z, 3.2 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja cz 2 (7Z, 10 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja cz 3 (7Z, 9.6 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja cz 4 (7Z, 12.8 MiB)
 • Załacznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 104.4 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 111 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz personelu (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.7 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 39.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz 1 (7Z, 3.2 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz 2 (7Z, 10 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz 3 (7Z, 9.6 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia cz 4 (7Z, 12.8 MiB)
 • Załacznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 104.4 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 149 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ -Przedmiar robót (PDF, 8 MiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 39 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 98 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mostki, Przełazy” Znak sprawy: ZP.271.2.2024
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Przełazy (7Z, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Mostki (7Z, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 Dokumentacja Mostki II (7Z, 5.1 MiB)
 • załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 104.2 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 148.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • załacznik nr 11 Przedmiar robót (7Z, 712.1 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 39.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 131 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Staropole
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 7.2 MiB)
 • załącznki nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 103.4 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 149 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ Przedmiar robót (ZIP, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 39.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 96.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy (DOC, 127 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ -Przedmiar robót (PDF, 302.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 49.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 56.1 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 38 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128.9 KiB)