ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 1.6 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 126.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • załącznik nr 9 - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (7Z, 240.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 125.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załączniik nr 1 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (7Z, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 127.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 302.1 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZEŁAZY (PDF, 34.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 34.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 45.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 76.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1a do SWZ - Dokumentacja (RAR, 2.3 MiB)
 • załącznik nr 1b do SWZ - SST (RAR, 993.1 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 126 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.3 KiB)
 • załączniik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 244.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 38.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 49.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 1a Dokumentacja do zgłoszenia robót (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 1b SST (ZIP, 778 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.3 KiB)
 • załączniik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 450.7 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 77.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu w miejscowości Nowa Wioska
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • SWZ (PDF, 12.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 28.1 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy (DOC, 124 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (PDF, 10.8 MiB)
 • załącznik nr 12 do SWZ - opinia geotechniczna (PDF, 4.3 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 509.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 221.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.4 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 342.3 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 12.7 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 238.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 756.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 12.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy (DOC, 101 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ Oswiadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy (DOC, 92 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ Klauzula informacyjna (DOCX, 14.3 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 246.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 11.8 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 256.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 706.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza (PDF, 1.1 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2021-OJS189-492004-pl - ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 613.1 KiB)
 • SWZ - załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 182.5 KiB)
 • SWZ - załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 431.8 KiB)
 • JEDZ - załącznik nr 3 do SWZ (ZIP, 69.9 KiB)
 • SWZ - załącznik nr 4 - projekt umowy (PDF, 288.8 KiB)
 • 2021-OJS198-517358-pl - zmiana ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 66.4 KiB)
 • Zmiana SWZ 07.10.2021 r. (PDF, 220 KiB)
 • JEDZ ZMIENIONY - SWZ - załącznik nr 3 (ZIP, 74.4 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia (PDF, 439.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty (PDF, 664.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Zagaje
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88 KiB)
 • SWZ (PDF, 13 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 122.5 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz. 1 (ZIP, 19.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz. 2 (ZIP, 22.9 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ - Specyfikacja techniczna (PDF, 3.8 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 210.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 323.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty (PDF, 697.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa obiektu kulturalno-oświatowego pod nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno- Oświatowe "Obserwatorium Nietoperzy - Boryszyn"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ skan (PDF, 13.1 MiB)
 • Zał nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 10.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (DOCX, 704.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ - przedmiar robót (DOCX, 59.5 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 237.4 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 13.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 230.6 KiB)
 • Szczegóły postępowania (PDF, 514.8 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zdania (PDF, 237.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 347.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 754.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 003012F w m. Nowa Wioska
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 12.8 MiB)
 • Załącznik nr 1a do SWZ - Dokumentacja do zgłoszenia robót (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 1b do SWZ - Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1c do SWZ -SST (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy- na drogę Nowa Wioska (DOC, 124 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - przedmiar robót (PDF, 258.8 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 214.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.1 KiB)
 • Wniosek o wydłuzenie termin związania z ofertą (DOC, 45 KiB)
 • Wzór oświadczenia o przedłużenie terminu zwiazania z ofertą (DOC, 28 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 656.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 70.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji