ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja sprzętu (DOCX, 18.1 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowo - cenowy (PDF, 123.6 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy (DOCX, 34 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja sprzętu Poprawiony (DOCX, 27.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 41.8 KiB)
 • Informacja dodatkowa z otwarcia ofert (PDF, 30.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I (PDF, 92.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II (PDF, 88.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część III (PDF, 37.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część IV (PDF, 95.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Staropole
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 7.2 MiB)
 • załącznki nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 103.4 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 149 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ Przedmiar robót (ZIP, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 39.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 96.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (7Z, 4.2 MiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 149.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 92.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 39.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn Etap II
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 2.2 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 104.2 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 321 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 482.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 109.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 49.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 (PDF, 35.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 5 (PDF, 63.8 KiB)
 • załącznik do wyjaśnień Promesta wstępna (PDF, 167.2 KiB)
 • załącznik do wyjaśnień Dokumentacja Przebudowa Boryszyn (RAR, 3.9 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 6 (PDF, 40.4 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 148.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (PDF, 35.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 175.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-01-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn Etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 2.2 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 63.5 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 47.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Lubrza w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 18.8 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 102 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 30 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 102.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej (DOC, 36.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 29.9 KiB)
 • Infomacja z otwarcia ofert (PDF, 46.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 116.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie ) odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niektórych nie zamieszkałych ( budynków użyteczności publicznej ) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) na terenie gminy Lubrza na rok 2023
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 183.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 445.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (ZIP, 70.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy (PDF, 244.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 29.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 38.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy (DOC, 127 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ -Przedmiar robót (PDF, 302.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 49.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 56.1 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 38 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (7Z, 16.1 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62.5 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 126 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 78 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 207 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 54.8 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 37.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 51.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 126 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załacznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 302.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 8.7 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 35.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.2 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 94.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji