ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • 2021-OJS189-492004-pl - ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 613.1 KiB)
 • SWZ - załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 182.5 KiB)
 • SWZ - załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 431.8 KiB)
 • JEDZ - załącznik nr 3 do SWZ (ZIP, 69.9 KiB)
 • SWZ - załącznik nr 4 - projekt umowy (PDF, 288.8 KiB)
 • 2021-OJS198-517358-pl - zmiana ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 66.4 KiB)
 • Zmiana SWZ 07.10.2021 r. (PDF, 220 KiB)
 • JEDZ ZMIENIONY - SWZ - załącznik nr 3 (ZIP, 74.4 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia (PDF, 439.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty (PDF, 664.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Zagaje
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88 KiB)
 • SWZ (PDF, 13 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 122.5 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz. 1 (ZIP, 19.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz. 2 (ZIP, 22.9 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ - Specyfikacja techniczna (PDF, 3.8 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 210.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 323.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty (PDF, 697.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa obiektu kulturalno-oświatowego pod nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno- Oświatowe "Obserwatorium Nietoperzy - Boryszyn"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ skan (PDF, 13.1 MiB)
 • Zał nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 10.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (DOCX, 704.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ - przedmiar robót (DOCX, 59.5 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 237.4 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 13.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 230.6 KiB)
 • Szczegóły postępowania (PDF, 514.8 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zdania (PDF, 237.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 347.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 754.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 003012F w m. Nowa Wioska
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 12.8 MiB)
 • Załącznik nr 1a do SWZ - Dokumentacja do zgłoszenia robót (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 1b do SWZ - Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1c do SWZ -SST (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy- na drogę Nowa Wioska (DOC, 124 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - przedmiar robót (PDF, 258.8 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 214.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.1 KiB)
 • Wniosek o wydłuzenie termin związania z ofertą (DOC, 45 KiB)
 • Wzór oświadczenia o przedłużenie terminu zwiazania z ofertą (DOC, 28 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 656.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 70.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa obiektu kulturalno-oświatowego pod nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno-Oświatowe "Obserwatorium Nietoperzy - Boryszyn"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ skan (PDF, 13.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (DOCX, 704.5 KiB)
 • Zał nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 10.9 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ - przedmiar robót (DOCX, 59.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 240.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 321.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 330.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa obiektu kulturalno-oświatowego pod nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno-Oświatowe "Obserwatorium Nietoperzy - Boryszyn"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 71.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 13.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (DOCX, 704.5 KiB)
 • Zał nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 10.9 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ - przedmiar robót (DOCX, 59.5 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia (PDF, 244.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert-Boryszyn (PDF, 317.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 681 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy SUW wersja ostateczna (DOC, 125.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Programy funkcjonalno-użytkowe (ZIP, 15.9 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 12.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.6 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 335.1 KiB)
 • SWZ kompletna (PDF, 13.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia (DOC, 57 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 571.9 KiB)
 • Suw staropole,romanówek-zapyt nr 1 i odp. (PDF, 376.8 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE (PDF, 262.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.1.2021 (PDF, 661.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 72.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2021”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 121 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 68 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 147 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - wykaz usług (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 341.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 645.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2021
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 10 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 121 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 68 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 147 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - wykaz usług (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 416.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa pomostu rekreacyjnego na działce nr ewid. 282, obręb 0005 Nowa Wioska w gminie Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robot (DOC, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 9.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót (XLSX, 10.7 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 1.8 MiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne (PDF, 3.5 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 1 (PDF, 638.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 2 (PDF, 1.7 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 3 (PDF, 508.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 4 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 367.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 735.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji