ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 1.6 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 126.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • załącznik nr 9 - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (7Z, 240.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 125.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załączniik nr 1 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (7Z, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 127.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 302.1 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZEŁAZY (PDF, 34.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 34.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 45.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 76.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1a do SWZ - Dokumentacja (RAR, 2.3 MiB)
 • załącznik nr 1b do SWZ - SST (RAR, 993.1 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 126 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.3 KiB)
 • załączniik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 244.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 38.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 49.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.9 KiB)