ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Lubrza w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 18.8 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 102 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 30 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 102.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej (DOC, 36.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 29.9 KiB)
 • Infomacja z otwarcia ofert (PDF, 46.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 116.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie ) odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niektórych nie zamieszkałych ( budynków użyteczności publicznej ) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) na terenie gminy Lubrza na rok 2023
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 183.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 445.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (ZIP, 70.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy (PDF, 244.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 29.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 38.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 61 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy (DOC, 127 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ -Przedmiar robót (PDF, 302.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 49.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 56.1 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 38 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128.9 KiB)