ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • 2021-OJS189-492004-pl - ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 613.1 KiB)
 • SWZ - załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 182.5 KiB)
 • SWZ - załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 431.8 KiB)
 • JEDZ - załącznik nr 3 do SWZ (ZIP, 69.9 KiB)
 • SWZ - załącznik nr 4 - projekt umowy (PDF, 288.8 KiB)
 • 2021-OJS198-517358-pl - zmiana ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 66.4 KiB)
 • Zmiana SWZ 07.10.2021 r. (PDF, 220 KiB)
 • JEDZ ZMIENIONY - SWZ - załącznik nr 3 (ZIP, 74.4 KiB)
 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia (PDF, 439.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty (PDF, 664.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Zagaje
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88 KiB)
 • SWZ (PDF, 13 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 122.5 KiB)
 • Zalącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiazania podmiotów trzecich (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz. 1 (ZIP, 19.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Dokumentacja projektowa cz. 2 (ZIP, 22.9 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ - Specyfikacja techniczna (PDF, 3.8 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 210.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 323.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty (PDF, 697.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.3 KiB)