ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Lubrza w okresie od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Przedmiot zamówienia (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załacznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy (PDF, 103.2 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)