ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ -Dokumentacja (7Z, 14.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Ofertowy (PDF, 104.1 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 138.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załąćznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 416 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 52.6 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 88.5 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 39.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych (budynków użyteczności publicznej) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza w latach 2024 - 2025
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (DOCX, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 246 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (7Z, 64.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy (DOCX, 43.6 KiB)
 • Informacja_z_otwarcia_ofert (DOCX, 39 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa zjazdów w pasie drogi gminnej w miejscowości Buczyna-Zagaje
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja 1 (7Z, 923.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja 2 (7Z, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja mapa (PNG, 181 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 103.6 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 148.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 11do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 204.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 97.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II (PDF, 148.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • _Zalacznik_nr_1_do_SWZ_-_Dokumentacja_1 (7Z, 13.2 MiB)
 • _Zalacznik_nr_1_do_SWZ_-_Dokumentacja_2 (7Z, 15.4 MiB)
 • _Zalacznik_nr_1_do_SWZ_-_Dokumentacja_3 (7Z, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 105.3 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 146.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar_Robót (PDF, 160.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 42.6 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Bucze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja 1 (7Z, 13.2 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja 2 (7Z, 15.4 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja 3 (7Z, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 103 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 146 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar_Robót (PDF, 160.8 KiB)
 • Przedmiar_Remiza Bucze ver2.ATH (ATH, 185.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 33.3 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 77.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej – ul. Zamkowej w miejscowości Lubrza
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (7Z, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 103.8 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 139 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 256.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 113.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja sprzętu (DOCX, 18.1 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowo - cenowy (PDF, 123.6 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy (DOCX, 34 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja sprzętu Poprawiony (DOCX, 27.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 41.8 KiB)
 • Informacja dodatkowa z otwarcia ofert (PDF, 30.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I (PDF, 92.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II (PDF, 88.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część III (PDF, 37.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część IV (PDF, 95.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Staropole
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 7.2 MiB)
 • załącznki nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 103.4 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 149 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.4 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ Przedmiar robót (ZIP, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 39.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 96.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (7Z, 4.2 MiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 149.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 92.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 39.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn Etap II
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja (ZIP, 2.2 MiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 104.2 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 38 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.5 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 321 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 482.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 109.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 49.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 (PDF, 35.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 5 (PDF, 63.8 KiB)
 • załącznik do wyjaśnień Promesta wstępna (PDF, 167.2 KiB)
 • załącznik do wyjaśnień Dokumentacja Przebudowa Boryszyn (RAR, 3.9 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 6 (PDF, 40.4 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (DOC, 148.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (PDF, 35.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 175.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji