ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2015-12-02
Data rozstrzygnięcia
2015-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 146.1 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2015-10-26
Data rozstrzygnięcia
2015-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR EWID. 439; 353/3; 248/4; 494 W M. MOSTKI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 672.5 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2015-03-23
Data rozstrzygnięcia
2015-04-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg powiatowych nr 1239F, 1237F oraz drogi gminnej w miejscowości Bucze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 211.3 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2015-01-12
Data rozstrzygnięcia
2015-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
ZAGOSPODAROWANIE KĄPIELISK NA TERENIE GMINY LUBRZA ZP.01-2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 35
Data ogłoszenia
2014-12-04
Data rozstrzygnięcia
2014-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie plaży Przylep wraz z remontem pomostu i budową przyłącza energetycznego nad Jeziorem Goszcza w Lubrzy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 36
Data ogłoszenia
2014-10-16
Data rozstrzygnięcia
2014-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubrza i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  •  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.3 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2014-09-29
Data rozstrzygnięcia
2014-09-29
Tytuł zamówienia publicznego
Remont Dróg Gminnych: Osiedle Zamoście, Ulice Plażowa i Leśna w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza, powiat Świebodziński
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 38
Data ogłoszenia
2014-08-07
Data rozstrzygnięcia
2014-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1241 F w miejscowości Buczyna i Zagaje gmina Lubrza, dz. ew. nr 31/7, 31/8, 31/6, 32/1, 117/4, 117/5, 117/2, 155/1, 155/2, 16 powiat Świebodziński
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 39
Data ogłoszenia
2014-07-22
Data rozstrzygnięcia
2014-07-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej, dz. nr 161, 356/2, 356/3 w m. Lubrza, gmina Lubrza, powiat Świebodziński
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 40
Data ogłoszenia
2014-06-09
Data rozstrzygnięcia
2014-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 72.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji