ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2014-04-14
Data rozstrzygnięcia
2014-05-09
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi gminnej 377/7 380/1 w m. Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 191.8 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2014-03-11
Data rozstrzygnięcia
2014-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Mostki 17 w Gminie Lubrza wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 109.5 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2013-09-27
Data rozstrzygnięcia
2013-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa opału na sezon grzewczy 2013_2014 do placówek zarządzanych przez Gminę Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 101.2 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2013-08-19
Data rozstrzygnięcia
2013-08-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 1.5 MiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2013-07-12
Data rozstrzygnięcia
2013-08-02
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT DACHU NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH OS. SZKOLNE 14 W LUBRZY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 59.9 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2013-05-27
Data rozstrzygnięcia
2013-06-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 321 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2012-09-11
Data rozstrzygnięcia
2012-10-05
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013 do placówek zarządzanych przez Gminę Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 162.5 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2012-09-07
Data rozstrzygnięcia
2012-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa prawna Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 79 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2012-08-29
Data rozstrzygnięcia
2012-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 246.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji