ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie dotyczące spełniania warunków (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy SUW wersja ostateczna (DOC, 125.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ - Programy funkcjonalno-użytkowe (ZIP, 15.9 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (XLSX, 12.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.6 KiB)