ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-22
Data rozstrzygnięcia
0000-00-00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu w miejscowości Nowa Wioska
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-03
Data rozstrzygnięcia
2021-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-09-29
Data rozstrzygnięcia
2021-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-09-28
Data rozstrzygnięcia
2021-10-13
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Zagaje
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-09-10
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 003012F w m. Nowa Wioska
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 70.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-05-12
Data rozstrzygnięcia
2021-05-12
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-11-24
Data rozstrzygnięcia
2020-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2021”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-10-19
Data rozstrzygnięcia
2020-11-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa pomostu rekreacyjnego na działce nr ewid. 282, obręb 0005 Nowa Wioska w gminie Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-06-02
Data rozstrzygnięcia
2020-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej na działkach nr 377/7 i 376/18 w m. Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-03-11
Data rozstrzygnięcia
2020-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1244F w m. Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji