ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-01
Data rozstrzygnięcia
2022-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o kwocie (PDF, 37.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-18
Data rozstrzygnięcia
0000-00-00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie Dzieci z Rodzin Pegeerowskich w Rozwoju Cyfrowym – Granty PPGR
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-06
Data rozstrzygnięcia
2022-05-05
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-04-01
Data rozstrzygnięcia
0000-00-00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-22
Data rozstrzygnięcia
0000-00-00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu w miejscowości Nowa Wioska
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-03
Data rozstrzygnięcia
2021-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-09-29
Data rozstrzygnięcia
2021-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-09-28
Data rozstrzygnięcia
2021-10-13
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Zagaje
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-09-10
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 003012F w m. Nowa Wioska
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 70.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-05-12
Data rozstrzygnięcia
2021-05-12
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji