ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej – ul. Zamkowej w miejscowości Lubrza

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lubrza , Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza, woj. lubuskie

Finansowanie: Roboty budowlane

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2023-07-17 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2023-06-28 przez

Załączniki