ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lubrza , Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza, woj. lubuskie

Finansowanie: Roboty budowlane

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-07-18 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-07-18 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-06-29 przez

Załączniki