ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
361 2012-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza oraz ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XVII/111/2012 Obowiązujący
362 2012-05-24 Protokoły sesji Rady Gminy z przebiegu obrad XVII sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 24 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 09:00 do 13:30. XVII/2012 Obowiązujący
363 2012-04-23 Protokoły sesji Rady Gminy z przebiegu obrad XVI sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 23 kwietnia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 09:00 do 13:30 XVI/2012 Obowiązujący
364 2012-04-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XVI/110/2012 Obowiązujący
365 2012-04-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XVI/109/2012 Obowiązujący
366 2012-04-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody „Nietoperek”. XVI/108/2012 Obowiązujący
367 2012-04-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie: nadania imienia Arkadego Fiedlera Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Lubrzy, wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych XVI/107/2012 Obowiązujący
368 2012-04-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w roku 2012. XVI/106/2012 Obowiązujący
369 2012-04-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2012 – 2020 XVI/105/2012 Obowiązujący
370 2012-04-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012 XVI/104/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu