ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
361 2012-09-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrza i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg XIX/126/2012 Obowiązujący
362 2012-09-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu XIX/125/2012 Obowiązujący
363 2012-09-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2012 – 2020 XIX/124/2012 Obowiązujący
364 2012-09-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012 XIX/123/2012 Obowiązujący
365 2012-09-26 Protokoły sesji Rady Gminy z przebiegu obrad XIX sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 26 września 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 09:00 do 13:30 XIX/2012 Obowiązujący
366 2012-06-26 Protokoły sesji Rady Gminy z przebiegu obrad XVIII sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 26 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 10:00 do 13:30. XVIII/2012 Obowiązujący
367 2012-06-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy XVIII/122/2012 Obowiązujący
368 2012-06-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2011 rok. XVIII/121/2012 Obowiązujący
369 2012-06-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2011 XVIII/120/2012 Obowiązujący
370 2012-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XVII/119/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu