ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na bieżące utrzymywanie, wykonywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych w 2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-31 12:12:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
ogłasza
Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na bieżące utrzymywanie,
wykonywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych w 2013 r.
 
Na podstawie § 3 Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 3 lutego 2012 r., poz. 396) Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych służących do:
1) ochrony przed powodzią,
2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
3) wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych,
4) utrzymywania wód.
Wysokość dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na realizację powyższych zadań w 2013 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały
Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2013 wynosi 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100 groszy).
Termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej wyznaczono do dnia 28 lutego 2013 r.
Wniosek o udzielenie dotacji według Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011 r. należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy Lubrza przy ul. Świebodzińskiej 68, 66-218 Lubrza.

Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Zajda-Sipa Data wytworzenia informacji: 2013-01-31 12:12:10
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Zajda-Sipa Data wprowadzenia do BIP 2013-01-31 12:12:10
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-01-31 12:36:38
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-01-31 12:36:38
Artykuł był wyświetlony: 14083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sprzedaży kotła c.o.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-30 07:49:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że posiada do sprzedaży używany kocioł c.o. miałowy, producent ZĘBIEC o mocy 16 kW. Kocioł jest kompletny i sprawny technicznie.
Kocioł c.o. można oglądać w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bucze.
Oferty cenowe należy składać w Urzędzie Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68,    66-218 Lubrza.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Sławski Data wytworzenia informacji: 2012-11-30 07:49:54
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Sławski Data wprowadzenia do BIP 2012-11-30 07:49:54
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-11-30 07:50:17
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-11-30 07:50:17
Artykuł był wyświetlony: 14368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Bucze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-24 11:13:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt  Gminy  Lubrza
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Bucze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, działka opisana została jako działka gruntowa położona w części w strefie leśnej i w części w strefie upraw rolnych.
Lp.
Nr działki
Powierzchnia m2
Wartość zł brutto
 Księga Wieczysta
1.
134/3
9400
31.242,00
ZG1S/00045143/0
1.  Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości - poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych w miejscowościach Gminy Lubrza, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lubrza.pl .
2.  Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami-w terminie 6 tygodni - licząc od  dnia wywieszenia wykazu, mogą złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.

Lubrza, 23 października 2012 r.

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-10-24 11:13:16
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-10-24 11:13:16
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-10-24 11:15:17
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-10-24 11:19:05
Artykuł był wyświetlony: 13722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-15 12:44:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT  GMINY  LUBRZA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym z poddaszem mieszkalnym. Nieruchomość położona jest w Lubrzy przy ul. 3 Maja 9, na działce oznaczonej nr 202 – o pow. 0,0800 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00021817/2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Nr lokalu
Pow. użytkowa lokalu mieszkalnego m2
Pow. pomieszczeń przynależnych m2
Wartość nieruchomości ogółem zł
Udział w nieruchomości wspólnej
Rodzaj nieruchomości
Uwagi
1
61,89
9,71
112.914,00
265/1000
Samodzielny lokal mieszkalny
przetarg
2
80,64
16,40
127.700,00
360/1000
Samodzielny lokal mieszkalny
Zbycie na rzecz najemcy
3
71,90
29,22
94.800,00
375/1000
Samodzielny lokal mieszkalny
Zbycie na rzecz najemcy
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informacje o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach Gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 
Lubrza, 12 października 2012 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-10-15 12:44:05
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-10-15 12:44:05
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-10-15 12:48:48
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-10-15 12:48:48
Artykuł był wyświetlony: 13517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-08-29 12:52:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy  Lubrza
zgodnie z art. 35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
i n f o r m u j e,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68 oraz na stronie internetowej www.lubrza.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości położonych w obrębie wsi Mostki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-08-29 12:52:47
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-08-29 12:52:47
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-08-29 12:55:07
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-08-29 13:13:36
Artykuł był wyświetlony: 12813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-08-21 09:22:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY LUBRZA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) położony w miejscowości Buczyna 5 obręb  Zagaje, na działce nr 4/1 - o pow. 0,1500 ha.Udział w nieruchomości wynosi 11/100. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Pow. użytkowa lokalu mieszkalnego m2
Pow. pomieszczenia przynależnego (piwnicy) m2
Wartość brutto nieruchomości zł
Księga Wieczysta
40,60
7,50
15.375,00
ZG1S/00022710/9.
 
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 
Lubrza, 20 sierpnia 2012 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-08-21 09:22:47
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-08-21 09:22:47
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-08-21 09:25:24
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-08-21 09:28:05
Artykuł był wyświetlony: 12631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-08-03 07:31:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
Nieruchomość, położona w Lubrzy, część działki nr 324/1 -o pow. 0,0095 ha:
Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00010585/6.
Dla przedmiotej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Czynsz w wysokości 0,30zł netto za 1m2 powierzchni użytkowej + 23% podatku Vat, rocznie.
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako ogród warzywny.
Uwaga:
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-08-03 07:31:38
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-08-03 07:31:38
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-08-03 07:33:53
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-08-03 07:33:53
Artykuł był wyświetlony: 12754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości - mieszkanie do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-07-04 12:41:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT  GMINY  LUBRZA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny nr 3 położony w miejscowości Buczyna 11B, obręb Zagaje. Nieruchomość zabudowana, położona na działce nr 150 – o pow.0,4283 ha, udział w częściach wspólnych 53/1000. Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie, prowadzi Księgę Wieczysta Nr ZG1S/00022287/4.
Pow. użytkowa lokalu mieszkalnego m2
Wartość
nieruchomości zł
Przynależne pom. gospodarcze m2
Udział w nieruchomości wspólnej
Rodzaj nieruchomości
39,00
18.000,00
-piwnica,          -pomieszczenie gospodarcze, o łącznej pow. 11,00 m2
53/100
Samodzielny lokal mieszkalny
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach Gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
Lubrza, 02 lipca 2012 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-07-04 12:41:02
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-07-04 12:41:02
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-07-04 12:48:32
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-07-04 12:48:31
Artykuł był wyświetlony: 12168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-07-04 12:34:03

Akapit nr 1 - brak tytułu


WÓJT GMINY LUBRZA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zbycia jest budynek niemieszkalny (po byłym sklepie do remontu i adaptacji), położony w miejscowości Zagaje na działce nr 158/3 - o pow. 0,0137 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Pow. zabudowy budynku  m2
Pow. netto m2
Powierzchnia użytkowa m2
Wartość  brutto nieruchomości zł
Księga Wieczysta
54,00
53,65
53,65
13.161,00
ZG1S/00052349/6.

1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl .
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
Lubrza, 03 czerwca 2012 r.

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-07-04 12:34:03
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-07-04 12:34:03
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-07-04 12:36:50
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-07-04 12:36:50
Artykuł był wyświetlony: 11494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Mostki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-07-04 12:25:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Wójt  Gminy  Lubrza
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Mostki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, działka opisana została jako strefa osadniczo-rolnicza.
Lp.
Nr działki
Powierzchnia m2
Wartość zł brutto
 Księga Wieczysta
1.
222/7
223
3.936,00
ZG1S/00016158/6
1.  Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości - poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych w miejscowościach Gminy Lubrza, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lubrza.pl.
2.  Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6 tygodni - licząc od  dnia wywieszenia wykazu, mogą złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 
Lubrza, 03 lipca 2012 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-07-04 12:25:30
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-07-04 12:25:30
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-07-04 12:31:13
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-07-04 12:31:13
Artykuł był wyświetlony: 10340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu