ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 461
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza oraz ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XXXVI/233/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 462
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXVI/232/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 463
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXVI/231/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 464
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVI/230/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 465
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXV/229/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Nr aktu prawnego
XXXV/229/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 466
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubrza do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXXV/228/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 467
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXV/227/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 468
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzepin
Nr aktu prawnego
XXXV/226/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 469
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXV/225/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 470
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w 2014 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/224/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji