ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Ustanowienie pomnika przyrody

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Uzyskanie dowodu osobistego

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r.

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Samodzielne stanowisko ds. Czystości i Porządku w gminie oraz Odpadów

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Zezwolenie na uprawę maku i konopi

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych

Samodzielne stanowisko ds. Czystości i Porządku w gminie oraz Odpadów

Zgłoszenie drzew stanowiących wywrot/złom

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich

Zgłoszenie wycinki drzew/drzewa, krzewów

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa