ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2016-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 109 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 94 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 297.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 375.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 464.2 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2016-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką dz. nr 388/6 w miejscowości Mostki, gmina Lubrza” – etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 746.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 96.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 97.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 417.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 747 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 64.7 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2016-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 30.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 45.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie (DOCX, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 160.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Do umowy (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 30.6 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWIOR (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja geotechniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Wzory obiektów małej architektury i zagospodarowania terenu (ZIP, 325.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 792 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 344.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 229.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania nr 1 (PDF, 182.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 51.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 93.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 211.5 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2016-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką dz. nr 388/6 w miejscowości Mostki, gmina Lubrza - etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 554.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 96.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (stary) (DOC, 91 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy - po modyfikacji nr 1 (DOC, 94.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 417.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 747 KiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 724.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 105.9 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 307.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu (PDF, 598.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 34.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 239.4 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2016-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-24 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 222 I 219/1 WRAZ Z BUDOWĄ ZJAZDU I UTWARDZENIEM TERENU W M. NOWA WIOSKA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 395.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki 1-9 do SIWZ (DOC, 173 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 6.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 - przedmiar robot (PDF, 54.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12- kosztorys ofertowy (PDF, 58.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 1 (PDF, 61.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 172.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 768.8 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2016-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 494.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 233.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 48.3 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2016-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ_dowoz_dzieci (DOC, 230 KiB)
 • Sprostowanie treści SIWZ nr 1 (PDF, 672.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.1 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2016-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1-formularz oferty (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 2-oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 3-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 4-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5-wzór umowy (DOC, 145.5 KiB)
 • Załącznik nr 6-wykaz wykonanych robót (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 7-wykaz osób (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projekt budowlany (ZIP, 30.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary robót (ZIP, 419 KiB)
 • Załącznik nr 10 - STWIOR (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Informacje dodatkowe do opisu przedmiotu zamówienia (DOCX, 22.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 - dokumentacja geotechniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzory obiektów małej architektury i zagospodarowania terenu (ZIP, 325.8 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (PDF, 282.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (PDF, 808.4 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 83 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 454.9 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2016-02-23
Termin składania ofert / wniosków
2016-03-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 385 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Zal.1-formularz oferty (DOC, 35 KiB)
 • Zal 2-oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 70.5 KiB)
 • Zal 3-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 70.5 KiB)
 • Zal 4-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 61 KiB)
 • Zal 5-wzór umowy (DOC, 145.5 KiB)
 • Zal 6-wykaz wykonanych robót (DOC, 28.5 KiB)
 • Zal 7-wykaz osób (DOC, 31 KiB)
 • Zał 8 - projekt budowlany (ZIP, 30.6 MiB)
 • Zał 9 - przedmiary robót (ZIP, 419 KiB)
 • zał 10 - STWIOR (ZIP, 1.1 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (PDF, 186.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.3 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ z dnia 23 lutego 2016r (PDF, 65.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (PDF, 129.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ - Pytanie nr 6 - Dokumentacja geotechniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ (PDF, 61.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ (PDF, 62.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ - nieaktualne (PDF, 48.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ - aktualne (PDF, 65.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 6 do SIWZ (PDF, 145.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 7 do SIWZ (PDF, 57.2 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 9 do SIWZ (PDF, 56 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 10 do SIWZ (PDF, 45.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 11 do SIWZ (PDF, 46.8 KiB)
 • Zalącznik - Dokumentacja geotechniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 8 do SIWZ (PDF, 283.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 12 do SIWZ (PDF, 59.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 13 do SIWZ (PDF, 39.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 14 do SIWZ (PDF, 73.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 15 do SIWZ (PDF, 97.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 16 do SIWZ (PDF, 69.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 17 do SIWZ (PDF, 260.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 18 do SIWZ (PDF, 312 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 19 do SIWZ (PDF, 54.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 20 do SIWZ (PDF, 54.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 21 do SIWZ (PDF, 202.7 KiB)
 • Załącznik - wzór ogrodzenia i furtki (JPG, 115.7 KiB)
 • Załącznik - wzór boksu śmietnikowego (JPG, 71.1 KiB)
 • Załącznik - wzór bramy przesuwnej z napędem (PNG, 18.1 KiB)
 • Załącznik - wzór ławki (JPG, 125.8 KiB)
 • Załącznik - wzór stojaka rowerowego (JPG, 17.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 22 do SIWZ (PDF, 370.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 23 do SIWZ (PDF, 530.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 103.3 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2016-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2016-02-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Buczyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 470.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI 1-9 do SIWZ (DOCX, 47 KiB)
 • Załącznik nr 10 dokumentacja techniczna - część graficzna (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 dokumentacja techniczna - część opisowa (PDF, 598.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 42.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (PDF, 110.6 KiB)
 • Protokól z otwarcia ofert (PDF, 165.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 222.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 194 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji