ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:20:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie Ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2024-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:43:54 Edycja elementu informacja Obowiązujące uchwały podatkowe Rafał Lewandowski
10:38:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"(OŚR.6220.3.10.2023) Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2024-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:56:10 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/400/23 Rafał Lewandowski
19:56:10 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/399/23 Rafał Lewandowski
19:56:10 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/401/23 Rafał Lewandowski
19:55:52 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/402/23 Rafał Lewandowski
19:35:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego(B.6733.12.2023) Rafał Lewandowski
19:33:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego(B.6733.11.2023) Rafał Lewandowski
19:32:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego(B.6733.14.2023) Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji