ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-04-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:17:40 Edycja elementu załącznik do informacji Protokoły z głosowań Rady Gminy Lubrza - XLV sesja z dnia 17 kwietnia 2023r - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły z głosowań Rady Gminy Lubrza XLV sesja z dnia 17 kwietnia 2023r Rafał Lewandowski

Zmiany z dnia: 2023-04-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:44:37 Upublicznienie elementu informacja Protokoły z głosowań Rady Gminy Lubrza XLV sesja z dnia 17 kwietnia 2023r Rafał Lewandowski
13:27:22 Upublicznienie elementu informacja Nazwa Zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 00313012F w miejscowości Nowa Wioska” Rafał Lewandowski
12:55:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na zadanie pn. Beata Borucka
12:42:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Ogrodowej w miejscowości Lubrza wraz z budową oświetlenia drogowego oraz budową zjazdów indywidualnych” Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-04-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:08:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Przedłużenie terminu składania ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 578, obręb 0004 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza” Beata Borucka

Zmiany z dnia: 2023-04-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:20:35 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska” Beata Borucka
12:12:27 Upublicznienie elementu informacja Zużyte baterie i akumulatory Rafał Lewandowski
10:58:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz właścicieli nieruchomości - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Lubrza Rafał Lewandowski
10:58:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz zawartych umów - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Lubrza Rafał Lewandowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony