ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 81
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew z działki nr 23/1 obręb Lubrza z dnia 14 października 2020r.
Lp: 82
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z działki nr 304 obrębie Przełazy, 8 drzew z działki nr 225/1 obręb Przełazy, 5 drzew z działki nr 305 obręb Przełazy oraz 5 drzew z działki nr 236/2 obręb Przełazy w pasie drogi powiatowej nr 1223F Mostki -Przełazy i odcinka drogi powiatowej nr 1233F
Lp: 83
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z działki nr 245 obręb Przełazy – droga powiatowa 1233F
Lp: 84
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 drzew z działki nr 282 obręb Nowa Wioska
Lp: 85
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z działki nr 130 obręb Bucze , 1 drzewo z działki 431/2 obręb Mostki, 3 drzewa z działki 524 obręb Mostki, 1 drzewo z działki 432/1 obręb Mostki, 7 drzew z działki 432/2 obręb Mostki, 1 drzewo z działki 432/6 obręb Mostki, 2 drzew z działki 9 obręb Mostki
Lp: 86
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 drzew z działki nr 282 obręb Nowa Wioska z dnia 5 października 2020r.
Lp: 87
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-01
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 46/3 obręb Lubrza
Lp: 88
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa stacji paliw płynnych oraz gazowych, wraz z budynkami służącymi do obsługi kompleksu, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mostki dz. 8/9 obręb 0004 w gminie Lubrza”
Lp: 89
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Instalacji odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych „ Bucze PV” o mocy 4MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bucze na dz. ewid. nr 34/1 i 34/2, gm. Lubrza.
Lp: 90
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-07
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 20 obręb Bucze

Nawigacja między stronami listy informacji