ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 81
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-31
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 drzew z działki nr 15/5 obręb Lubrza
Lp: 82
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 11.01.2022r. zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku robinia akacjowa, z działki 307 obręb Przełazy, pas drogi powiatowej nr 1233
Lp: 83
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 29.12.2021r. zezwolenie na usuniecie 10 drzew gatunku dąb szypułkowy, robinia akacjowa, z działki 216 obręb Nowa Wioska
Lp: 84
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 21.12.2021r. zezwolenie na usuniecie 2 drzew gatunku jesion pensylwański, modrzew europejski, z działki 219/3 obręb Boryszyn, pas drogi 1242F
Lp: 85
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 21.12.2021r. zezwolenie na usuniecie 5 drzew gatunku jesion wyniosły, z działki 139/1 obręb Bucze, pas drogi powiatowej nr 1239F
Lp: 86
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 17.12.2021r. zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku jesion wyniosły, z działki 1/8 obręb Przełazy
Lp: 87
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 15.12.2021r. zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku lipa drobnolistna, z działki 437/2 obręb Mostki, droga gminna niepubliczna
Lp: 88
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-10
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 10.12.2021r. zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku lipa drobnolistna, z działki 1/5 obręb Przełazy
Lp: 89
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-02
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie udzielenia żądanych przez stronę wyjaśnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 lipca 2019r. znak: OŚR.6220.04.2019, polegających na udzieleniu informacji, czy wskazany w decyzji środowiskowej parametr - moc pojedynczego urządzenia – inwertera w zakresie do 200kW, stanowi parametr nieistotny i tym samym zmiana tego parametru w projekcie budowlanym zamiennym – bez zmiany pozostałych parametrów przedsięwzięcia takich jak w szczególności łączna moc Inwestycji do 1 MW – tym samym nie wymaga zmiany Decyzji Środowiskowej w związku z planowana zmianą w zamierzeniu inwestycyjnym.
Lp: 90
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z działki nr 139/1 obręb Bucze

Nawigacja między stronami listy informacji