ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 81
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-15
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 12 drzew z działki nr 406/20 obręb Lubrza
Lp: 82
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z działki nr 254 obręb Nowa Wioska
Lp: 83
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie Elektrowni Słonecznej „Lubrza III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 554/4 o mocy do 20MW (obręb Lubrza) w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza.
Lp: 84
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-02
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 153/2 obręb Zagaje
Lp: 85
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-25
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 77/1 obręb Staropole
Lp: 86
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-25
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 200/17 i 200/11 obręb Lubrza
Lp: 87
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z działki nr 254 obręb Nowa Wioska
Lp: 88
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa z działki nr 198/2 obrębie Przełazy
Lp: 89
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-13
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 12 drzew z działki nr 607/21 obręb Lubrza
Lp: 90
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-11-04
Zakres przedmiotowy
Umorzenie opłaty za usuniecie 11 drzew gatunku olsza czarna z działki 289/3 obręb Przełazy nałożonej w decyzji OŚR.6131.80.2015 z dnia 27 stycznia 2016r.

Nawigacja między stronami listy informacji