ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-02
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 230 obręb Lubrza
Lp: 52
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-31
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 202/9 obręb Przełazy
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-30
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 14/1 obręb Lubrza
Lp: 54
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-26
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 202/9 obręb Przełazy – przekazanie sprawy wg właściwości do Starostwo Powiatowe
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyna”
Lp: 56
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyna”
Lp: 57
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-12
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 36 obręb Lubrza
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-11
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 21 drzew z działki nr 280 obręb Przełazy
Lp: 59
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna-Zagaje”
Lp: 60
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 09.05.2022r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku olcha czarna, z działki 356/3 obręb Lubrza

Nawigacja między stronami listy informacji