ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 24.03.2021r zezwolenie na usuniecie: 1 drzewa gatunku robinia akacjowa, 3 drzew gatunku klon; nie zezwolić na usunięcie: 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata, 5 drzew gatunku klon, 1 drzewa gatunku lipa drobnolistna. Uzależnić wydanie zezwolenia na usunięcie drzew od wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 4 szt. drzew gatunku klon - działki 182 obręb Nowa Wioska
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 18.03.2021r zezwolenie na usuniecie 4 drzew gatunku dąb bezszypułkowy, z działki 211/2 obręb Nowa Wioska (droga publiczna)
Lp: 53
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 18.03.2021r zezwolenie na usuniecie 4 drzew gatunku dąb bezszypułkowy, z działki 211/2 obręb Nowa Wioska (droga publiczna)
Lp: 54
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 175 obręb Bucze w pasie drogi powiatowej 1238F.
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-05
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 278/2 obręb Lubrza
Lp: 56
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 175 obręb Bucze w pasie drogi powiatowej 1238F
Lp: 57
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-25
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 258/3 obręb Lubrza
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 186/3 obręb Staropole w pasie drogi powiatowej 1221F
Lp: 59
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-19
Zakres przedmiotowy
Decyzja z dnia 19.02.2021r zezwolenie na usuniecie 2 drzew gatunku lipa drobnolistna, z działki 236 obręb Przełazy, z pasa drogi powiatowej nr 1223 F
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 45/1 obręb Boryszyn

Nawigacja między stronami listy informacji