ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew z działki 1 /2 obręb Przełazy
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z działki 1 /2 obręb Przełazy
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-06-19
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 607/1 obręb Lubrza
Lp: 54
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-06-04
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 181/6 obręb Nowa Wioska
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 1/2 obręb Przełazy.
Lp: 56
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 1/2 obręb Przełazy
Lp: 57
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-04
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 4 drzew z działki nr 134/13 obręb Lubrza
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-04-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzew z działki nr 572 obręb Lubrza , droga powiatowa nr 1220F
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-04-28
Zakres przedmiotowy
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 717 obręb Lubrza
Lp: 60
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja przenosząca decyzji nr OŚR.6220.01.2019 z dnia 11.06.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej „ Lubrza I ” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 554/4 o mocy do 1MW (obręb Lubrza) w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza na inny podmiot: PV Lubrza Sp. z o.o., ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań

Nawigacja między stronami listy informacji