ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2016-06-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVI/119/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 – 2019 XVI/119/2016 Obowiązujący
72 2016-06-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVI/118/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016 XVI/118/2016 Obowiązujący
73 2016-06-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVI/117/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2015 rok XVI/117/2016 Obowiązujący
74 2016-06-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVI/116/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2015 XVI/116/2016 Obowiązujący
75 2016-03-24 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z przebiegu obrad XIV sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2016r. XIV/2016 Obowiązujący
76 2016-05-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/115/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza oraz ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych XV/115/2016 Obowiązujący
77 2016-05-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/114/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza XV/114/2016 Obowiązujący
78 2016-05-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/113/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, następującej po umowie zawartej na czas określony do 3 lat XV/113/2016 Obowiązujący
79 2016-05-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/112/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości XV/112/2016 Obowiązujący
80 2016-05-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/111/2016 w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze XV/111/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu